Contenido principal

Certificat d'estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social < Tornar

A través d'aquest servei, les persones jurídiques que tenen assignat un número de codi de compte de cotització (CCC) podran obtenir i/o consultar en línia un certificat en què es recull la informació relativa a l'existència o no de deutes contrets amb la Seguretat Social, independentment del Règim a què estiguin adscrites.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

  • Persones jurídiques que tenen assignat un número de codi de compte de cotització (CCC), independentment del Règim a què estiguin adscrites (Amb certificat digital).
     
  • Persones físiques que tenen assignat un número d’afiliació a la Seguretat Social (NAF), independentment del Règim a què estiguin adscrites (Amb certificat digital o Cl@ve permanent).

Què permet fer

  • Visualitzar i consultar de manera immediata un certificat genèric que indica la situació i/o el deute de l’interessat, a més de certificats específics a l’efecte d’obtenció de subvencions, participació en els processos de concessió de contractes del sector públic i per al supòsit que regula l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors en els casos de contractes i subcontractes.
  • Baixar-lo en format PDF.
  • Imprimir-lo.

Cal tenir en compte

Si hi accediu per Cl@ve amb Cl@ve permanent, per garantir un nivell de seguretat més alt en aquest servei, la validació de l’accés es complementarà amb la tramesa d’un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l’acte de registre, codi que haureu d’introduir per poder accedir-hi.

Al peu del certificat obtingut figura el Codi Electrònic d’Autenticitat (CEA) amb què podeu comprovar l’autenticitat del certificat a través del Servei de Verificació d’Integritat Documental.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}