Contenido principal

Prestacions

 • Com va la meva prestació? (com a representant)

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada en nom d'una altra persona i efectuar un seguiment de les fases del procés des que es presenta la sol·licitud fins que es resol.

  Més informació

 • Comunicació de defunció de perceptor de prestació

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet comunicar, per registre electrònic, la defunció d’un perceptor de prestació de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Jubilació nacional (com a representant)

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la pensió de jubilació nacional en representació d’una altra persona.

  Més informació

 • Mort i supervivència nacional (com a representant)

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, les prestacions nacionals de viduïtat, orfandat i auxili per defunció en representació d'una altra persona.

  Més informació

 • Naixement i Cura de Menor (com a representant)
  Cerrar

  Els certificats d’empresa de l’inici del descans obligatori i/o voluntari  de la prestació de naixement i cura de menor només es poden remetre a partir de la data en què s’inicia el descans. Si no s’ha iniciat, no pot ser objecte de certificació.


  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació per Naixement i Cura de Menor, per gaudir del període de descans laboral corresponent, per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment permanent o temporal superior a un any.

  Més informació

 • Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Seguretat Social)
  Cerrar

  AVÍS IMPORTANT

  Ingrés mínim vital: no s’admetran sol·licituds IMV a través d’aquest servei. Pot presentar la seva sol·licitud IMV en el servei específic per al Ingrés Mínim Vital.

  Podeu utilitzar aquest servei mitjançant representació d’una persona de la vostra confiança que disposi de certificat digital o Cl@ve. El servei us facilitarà un justificant de la presentació i el registre de documentació.

  Si sou un professional o un altre subjecte obligat a utilitzar mitjans electrònics que actueu en representació d’un interessat, heu d’utilitzar el servei d’aquesta Seu corresponent al tràmit que vulgueu realitzar accedint amb el vostre certificat electrònic o cl@ve. Les sol·licituds que es presentin a través d’aquest servei o sense identificar amb cl@ve o certificat no seran ateses.

  Per fer sol·licituds, podeu obtenir els formularis a  l’apartat de formularis i models de sol·licituds. Si necessiteu formular alguna comunicació relativa a la vostra pensió, podeu obtenir els models per emplenar-los a l’apartat de comunicacions de pensionistes.

  Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d’aquest canal per assegurar una prestació del servei adequada i eficaç.


  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet presentar per registre electrònic, en nom propi o en representació d'una altra persona, escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la presentació dels quals no es prevegi en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. No s’admetran sol·licituds d’Ingrés Mínim vital a través d’aquest servei.

  Més informació

 • Sol·licitud del certificat de prestacions (com a representant)

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet sol·licitar, per registre electrònic i en nom d'una altra persona, un certificat relacionat amb les prestacions percebudes de la Seguretat Social o, si escau, de no percebre cap pensió de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Seguretat Social). Sense certificat
  Cerrar

  AVÍS IMPORTANT

  Ingrés mínim vital: no s’admetran sol·licituds IMV a través d’aquest servei. Pot presentar la seva sol·licitud IMV en el servei específic per al Ingrés Mínim Vital.

  Si disposa de certificat electrònic o Cl@ve, si us plau, utilitzi el servei “Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions ” amb identificació.

  Si sou un professional o un altre subjecte obligat a utilitzar mitjans electrònics que actueu en representació d’un interessat, heu d’utilitzar el servei d’aquesta Seu corresponent al tràmit que vulgueu realitzar accedint amb el vostre certificat electrònic o cl@ve. Les sol·licituds que es presentin a través d’aquest servei o sense identificar amb cl@ve o certificat no seran ateses.

  Mesures excepcionals COVID19:

  Per facilitar l’ús del servei, podeu consultar aquest vídeo informatiu

  Excepcionalment, mentre es mantinguin les mesures de contenció actuals, podeu presentar escrits, sol·licituds i comunicacions urgents i inajornables a través d’aquest servei sense identificar-vos electrònicament, si no disposeu de mitjans per a això.

  Tingueu en compte que, en aquesta modalitat de tramesa, el vostre escrit o sol·licitud no es formalitzarà en el Registre Electrònic de la Seguretat Social. Es confirmarà en pantalla la tramesa de les dades i rebreu al correu electrònic que proporcioneu una còpia del que s’envia a la Direcció Provincial que seleccioneu. També us informem que pot ser necessari que ens hi posem en contacte per acreditar la vostra identitat, verificar les dades i la documentació remesa o, si escau, requerir documentació addicional.

  Per fer sol·licituds, podeu obtenir els formularis a  l’apartat de formularis i models de sol·licituds. Si necessiteu formular alguna comunicació relativa a la vostra pensió, podeu obtenir els models per emplenar-los a l’apartat de comunicacions de pensionistes.

  Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d’aquest canal per assegurar una prestació del servei adequada i eficaç.


  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  • Certificats
   electrònic
  • Usuari +
   Contrasenya
   Usuari +
   Contrasenya (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sense
   certificat
  • Via SMS

  Aquest servei permet presentar, en nom propi comunicacions adreçades a l’Institut Nacional de la Seguretat Social la presentació de les quals no es prevegi en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. No s’admetran sol·licituds d’Ingrés Mínim vital a través d’aquest servei.

  Més informacióComplementary Content
${loading}