Contenido principal

Prestacions

 • Com va la meva prestació? (com a representant)

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada en nom d'una altra persona i efectuar un seguiment de les fases del procés des que es presenta la sol·licitud fins que es resol.

  Més informació

 • Comunicació de defunció de perceptor de prestació

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet comunicar, per registre electrònic, la defunció d’un perceptor de prestació de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Jubilació nacional (com a representant)

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la pensió de jubilació nacional en representació d’una altra persona.

  Més informació

 • Mort i supervivència nacional (com a representant)

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, les prestacions nacionals de viduïtat, orfandat i auxili per defunció en representació d'una altra persona.

  Més informació

 • Naixement i Cura de Menor (com a representant)
  Cerrar

  Els certificats d’empresa de l’inici del descans obligatori i/o voluntari  de la prestació de naixement i cura de menor només es poden remetre a partir de la data en què s’inicia el descans. Si no s’ha iniciat, no pot ser objecte de certificació.


  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació per Naixement i Cura de Menor, per gaudir del període de descans laboral corresponent, per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment permanent o temporal superior a un any.

  Més informació

 • Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Seguretat Social)
  Cerrar

  AVÍS IMPORTANT

  Si disposeu de certificat electrònic o Cl@ve, si us plau, utilitzeu-los per accedir a aquest servei. També podeu utilitzar aquest servei mitjançant representació d’una persona de la vostra confiança que disposi de certificat digital o Cl@ve. En tots dos casos, el servei us facilitarà un justificant de la presentació i el registre de documentació.

  Si sou un professional o un altre subjecte obligat a utilitzar mitjans electrònics que actueu en representació d’un interessat, heu d’utilitzar el servei d’aquesta Seu corresponent al tràmit que vulgueu realitzar accedint amb el vostre certificat electrònic o cl@ve. Les sol·licituds que es presentin a través d’aquest servei o sense identificar amb cl@ve o certificat no seran ateses.

  Mesures excepcionals COVID19:

  Per facilitar l’ús del servei, podeu consultar aquest vídeo informatiu

  Excepcionalment, mentre es mantinguin les mesures de contenció actuals, podeu presentar escrits, sol·licituds i comunicacions urgents i inajornables a través d’aquest servei sense identificar-vos electrònicament, si no disposeu de mitjans per a això.

  Tingueu en compte que, en aquesta modalitat de tramesa, el vostre escrit o sol·licitud no es formalitzarà en el Registre Electrònic de la Seguretat Social. Es confirmarà en pantalla la tramesa de les dades i rebreu al correu electrònic que proporcioneu una còpia del que s’envia a la Direcció Provincial que seleccioneu. També us informem que pot ser necessari que ens hi posem en contacte per acreditar la vostra identitat, verificar les dades i la documentació remesa o, si escau, requerir documentació addicional.

  Per evitar perjudicis als ciutadans, durant l’estat d’alarma, els terminis per tramitar procediments referits a prestacions de la Seguretat Social estan suspesos.

  Per fer sol·licituds, podeu obtenir els formularis a  l’apartat de formularis i models de sol·licituds. Si necessiteu formular alguna comunicació relativa a la vostra pensió, podeu obtenir els models per emplenar-los a l’apartat de comunicacions de pensionistes.

  Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d’aquest canal per assegurar una prestació del servei adequada i eficaç.


  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet presentar per registre electrònic, en nom propi o en representació d’una altra persona, escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a l’Institut Nacional de la Seguretat Social la presentació dels quals no es prevegi en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

  Més informació

 • Sol·licitud del Certificat Provisional Substitutori (CPS) (com a representant)

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet sol·licitar, en representació d’una altra persona i per registre electrònic, l’emissió del Certificat Provisional Substitutori (CPS) de la Targeta Sanitària Europea (TSE), tant per al titular del dret a assistència sanitària com per als beneficiaris.

  Més informació

 • Sol·licitud del certificat de prestacions (com a representant)

  Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

  Accés directe a tràmits

  Aquest servei permet sol·licitar, per registre electrònic i en nom d'una altra persona, un certificat relacionat amb les prestacions percebudes de la Seguretat Social o, si escau, de no percebre cap pensió de la Seguretat Social.

  Més informacióComplementary Content
${loading}