Contenido principal

Outros procedementos

 • Estatísticas de Afiliación

  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites:

  • Certificado
   dixital
  • Usuario +
   Contrasinal
   Usuario +
   Contrasinal (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sen
   certificado
  • Vía SMS

  Este servizo permite consultar datos estatísticos sobre afiliados en alta laboral e empresas cotizantes no Sistema da Seguridade Social a través da Ferramenta Px-Web.

  Máis información

 • Perfil de contratante

  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites:

  • Certificado
   dixital
  • Usuario +
   Contrasinal
   Usuario +
   Contrasinal (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sen
   certificado
  • Vía SMS

  A través deste servizo poderá acceder ás publicacións dos expedientes de contratación do sector público dos órganos de contratación da Seguridade Social.

  Máis información

 • Seguro Escolar - Emisión de recibo de liquidación de cotas

  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites:

  • Certificado
   dixital
  • Usuario +
   Contrasinal
   Usuario +
   Contrasinal (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sen
   certificado
  • Vía SMS

  A través deste servizo os centros educativos poderán obter un recibo para liquidar as cotas do Seguro Escolar que permite o ingreso mediante pagamento electrónico.

  Máis información

 • Seguro Escolar - Presentación da Relación de Alumnos matriculados

  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites:

  • Certificado
   dixital
  • Usuario +
   Contrasinal
   Usuario +
   Contrasinal (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sen
   certificado
  • Vía SMS

  A través deste servizo os centros educativos poderán presentar ante a Tesouraría Xeral da Seguridade Social a Relación de alumnos matriculados prevista na Disposición Adicional Terceira do Real Decreto 84/1996, do 26 de xaneiro (27-2), segundo a cal “... Os centros de ensino onde se efectúe a matriculación, sexa ordinaria ou extraordinaria, de alumnos incluídos no campo de aplicación do Seguro Escolar facilitarán á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a relación de alumnos matriculados nestes, dentro do mes seguinte ao do peche do respectivo prazo de matrícula, facendo constar o número da Seguridade Social, o número do documento nacional de identidade e o nome e apelidos de cada alumno”.

  Máis información

 • Servizo estatístico EEPP

  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites:

  • Certificado
   dixital
  • Usuario +
   Contrasinal
   Usuario +
   Contrasinal (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sen
   certificado
  • Vía SMS

  Con este servizo pódense consultar e obter datos estatísticos sobre as enfermidades profesionais acaecidas aos traballadores afiliados que teñan cuberta as continxencias profesionais nos distintos réximes da Seguridade Social.

  Máis información

 • Verificación de documentos e informes mediante pegada

  Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

  Acceso directo a trámites:

  • Certificado
   dixital
  • Usuario +
   Contrasinal
   Usuario +
   Contrasinal (Cl@ve
   permanente)
  • Cl@ve
  • Sen
   certificado
  • Vía SMS

  A través deste servizo pode verificar a autenticidade dos certificados e informes emitidos pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social con PEGADA.

  Máis informaciónComplementary Content
${loading}