Contenido principal

Certificat d'estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social. < Tornar

A través d'este servici, les persones jurídiques que tenen assignat un número de codi de compte de cotització (CCC) podran obtindre i/o consultar en línia un certificat en què es recull la informació relativa a l'existència o no de deutes contrets amb la Seguretat Social, independentment del Règim a què estiguen adscrites.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

  • Persones jurídiques que tenen assignat un número de codi de compte de cotització (CCC), independentment del Règim a què estiguen adscrites (Amb certificat digital).
     
  • Persones físiques que tenen assignat un número d’afiliació a la Seguretat Social (NAF), independentment del Règim a què estiguen adscrites (Amb certificat digital o Cl@ve permanent).

Què permet fer

  • Visualitzar i consultar de manera immediata un certificat genèric que indica la situació i/o el deute de l’interessat, a més de certificats específics a l’efecte d’obtenció de subvencions, participació en els processos de concessió de contractes del sector públic i per al supòsit que regula l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors en els casos de contractes i subcontractes.
  • Baixar-lo en format PDF.
  • Imprimir-lo.

Cal tindre en compte

Si hi accedix per Cl@ve amb Cl@ve permanent, per tal de garantir un nivell de seguretat més alt en este servici, la validació de l’accés es complementarà amb l'enviament d’un codi via SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l’acte de registre, codi que haurà d’introduir per poder accedir-hi.

Al peu del certificat obtingut figura el Codi Electrònic d’Autenticitat (CEA) amb què podeu comprovar l’autenticitat del certificat a través del Servici de Verificació d’Integritat Documental.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}