Contenido principal

Autocàlcul de la pensió de jubilació < Tornar

Aquest servei permet efectuar un càlcul aproximat de la quantia de la futura pensió de jubilació.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A tots els ciutadans.

Què permet fer

Efectuar un càlcul aproximat de la quantia de la futura pensió de jubilació, excepte en el cas del Règim Especial del Mar, a causa de les seves peculiaritats.

Què es necessita per fer-ho

Introduir les dades que es van requerint. En determinats casos es disposa d'una opció d'"ajuda" amb explicacions per al seu correcte emplenament. Entre les dades requerides, cal introduir els períodes d'alta en la Seguretat Social, així com les bases de cotització dels últims anys. Si no se'n disposa o si cal informació complementària, per fer el càlcul de la pensió de jubilació  serà necessari prèviament:

Sol•licitar l'informe de vida laboral i l'informe de bases de cotització, que es poden obtenir per les vies següents:

Cal tenir en compte

El servei funciona exclusivament amb les dades que introdueixi l'usuari, per la qual cosa en cap cas el resultat que s'obtingui no podrà generar drets ni obligacions en matèria de Seguretat Social.

Si s'ha cotitzat durant els anys exigibles per al càlcul de la base reguladora, en funció de la data de la jubilació, per base màxima o mínima, no es necessita informació addicional sobre bases de cotització perquè el programa incorpora aquestes bases automàticament.

D'acord amb les dades introduïdes, el sistema determinarà:

 • El règim de Seguretat Social pel qual es reconeix la jubilació.
 • La base reguladora de la pensió (que es calcula en funció de les bases de cotització introduïdes pel ciutadà; el sistema actualitza aquestes bases automàticament amb l'Índex de Preus de Consum real per estimar una jubilació a dos anys de vista i amb índexs del 2% anual per estimar una jubilació a tres anys o més de vista).
 • El percentatge aplicable a la base reguladora (que es calcula en funció de l'edat legal d'accés a la jubilació ordinària que en cada cas correspongui i del període de cotització acreditat).

Aquesta aplicació treballa totes les modalitats de jubilació excepte la Jubilació Parcial; també detecta les condicions en les quals la legislació anterior és d'aplicació i fa el càlcul corresponent.

Pròxims passos

Un cop introduïdes les dades requerides i fets els càlculs, s'obté un informe detallat amb l'import estimat de la pensió resultant, que té caràcter informatiu i no genera drets.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

 • Certificat
  digital
 • Usuari +
  Contrasenya
  Usuari +
  Contrasenya (Cl@ve
  permanente)
 • Cl@ve
 • Sense
  certificat
 • Via SMS
Complementary Content
${loading}