Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Presentación doutros escritos, solicitudes e comunicacións (Tesourería Xeral da Seguridade Social) < Volver

Cerrar

AVISO IMPORTANTE

O Autorizado RED debe presentar as solicitudes das empresas, traballadores autónomos e empregadores de fogar que teña asignados, a través do Sistema RED agás as solicitudes de aprazamentos das cotizacións á Seguridade Social ou a presentación de documentación relativa ás devanditas solicitudes, que deberá realizarse exclusivamente  no rexistro electrónico da Seguridade Social a través do  servizo de Aprazamento no pagamento de débedas á Seguridade Social” ou “Contestar requirimentos ou presentar documentación relacionada cun documento recibido da Seguridade Social respectivamente. Fóra destes supostos non se tramitarán as solicitudes que presente o Autorizado por canle distinta do Sistema RED.


Este servizo permite presentar por rexistro electrónico, en nome propio ou en representación doutra persoa, escritos, solicitudes ou comunicacións dirixidas á Tesourería Xeral da Seguridade Social cuxa presentación non estea considerada nun servizo específico da Sede Electrónica da Seguridade Social.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Aos que, en nome propio ou en representación doutra persoa, queiran presentar por rexistro electrónico escritos, solicitudes ou comunicacións dirixidas á Tesourería Xeral da Seguridade Social  cuxa presentación non estea considerada nun servizo específico da Sede Electrónica da Seguridade Social.

Que permite realizar

  • Anexar documentación dirixida á Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Que necesita para realizalo

  • Anexar a documentación que queira enviar.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

A provincia de trámite indica a Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social á que vostede quere dirixir a súa documentación.

A sesión de conexión está limitada temporalmente, polo que se esta caduca mentres cubre a solicitude, deberá volver iniciala e terminar as actuacións que teña pendentes.

O tamaño total da documentación que se vai anexar non deberá superar os 10 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha “notificación de recibo” en formato PDF. Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}