Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Informe de cotas ingresadas < Volver

A través deste servizo pode obter, imprimir e/ou consultar en liña un informe no que se recollen as bases de cotización e as cotas de Seguridade Social ingresadas dende 1999 nos Réximes e/ou Sistemas Especiais.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Traballadores dos Réximes Especiais e dos Sistemas Especiais nos que os traballadores teñen a consideración de suxeitos responsables do ingreso de cotas. No caso dos empregados de fogar do Sistema Especial, sempre que as cotas figuren ingresadas, xa sexa polo empregador ou polo propio empregado de fogar.

Que permite realizar

 • Visualizar e consultar de forma inmediata o informe.
 • Descargalo en formato PDF .
 • Imprimilo.

Hai que ter en conta

Contido do informe:

 • Datos identificativos: número de Seguridade Social e documento identificativo (DNII, pasaporte, NIE ) do traballador.
 • Período de liquidación: mes e ano do exercicio ao que corresponden as bases de cotización e cotas ingresadas.
 • Réxime da Seguridade Social ao que se atribúen as bases de cotización e cotas:
  • Réxime Especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos, no que figura incluído o Sistema Especial para traballadores autónomos con actividade agraria.
  • Réxime Especial Agrario respecto dos traballadores por conta propia -ata 31 de decembro de 2007- e respecto dos traballadores por conta allea polos períodos de inactividade ou períodos de inclusión no censo agrario -ata 31 de decembro de 2011-.
  • Traballadores incluídos no Sistema Especial para os traballadores por conta allea agrarios do Réxime Xeral da Seguridade Social, a partir do 1 de xaneiro de 2012, polos períodos de inactividade.
  • Réxime Especial do Mar respecto dos traballadores por conta propia.
  • Réxime Especial de empregados de fogar, ata o 30 de xuño de 2012. A partir do 1 de xaneiro de 2012 Sistema Especial de empregados de fogar do Réxime Xeral.
  • Inclúense as bases de cotización e cotas de calquera Réxime ingresadas polos subscritores de convenios especiais.
 • Bases de cotización polas que se cotizou en cada un dos períodos de liquidación.
 • Cotas ingresadas respecto de cada un dos períodos de liquidación.
 • Recarga e/ou xuros, se é o caso, ingresados respecto de cada un dos períodos de liquidación.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}