Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Informe de quotes ingressades < Tornar

A través d'aquest servei es pot obtenir, imprimir i/o consultar en línia un informe en què es recullen les bases de cotització i les quotes de Seguretat Social ingressades des del 1999 en els Règims i/o Sistemes Especials.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Treballadors dels Règims Especials i dels Sistemes Especials en què els treballadors tenen la consideració de subjectes responsables de l'ingrés de quotes. En el cas dels empleats de la llar del Sistema Especial, sempre que les quotes figurin ingressades, ja sigui per l'ocupador o per l'empleat de la llar.

Què permet fer

 • Visualitzar i consultar de forma immediata l'informe.
 • Baixar-lo en format PDF.
 • Imprimir-lo.

Cal tenir en compte

Contingut de l'informe:

 • Dades identificatives: número de la Seguretat Social i document identificatiu (DNI, passaport, NIE) del treballador.
 • Període de liquidació: mes i any de l’exercici a què corresponen les bases de cotització i les quotes ingressades.
 • Règim de la Seguretat Social a què s'atribueixen les bases de cotització i les quotes:
  • Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms en què figura inclòs el Sistema Especial per a treballadors autònoms amb activitat agrària.
  • Règim Especial Agrari respecte dels treballadors per compte propi –fins al 31 de desembre de 2007– i respecte dels treballadors per compte d'altri pels períodes d'inactivitat o períodes d'inclusió al cens agrari –fins al 31 de desembre de 2011.
  • Treballadors inclosos al Sistema Especial per als treballadors per compte d'altri agraris del Règim General de la Seguretat Social, a partir de l'1 de gener de 2012, pels períodes d'inactivitat.
  • Règim Especial del Mar respecte dels treballadors per compte propi.
  • Règim Especial d'empleats de la llar, fins al 30 de juny de 2012. A partir de l'1 de gener de 2012, Sistema Especial d'empleats de la llar del Règim General.
  • S'inclouen les bases de cotització i les quotes de qualsevol Règim ingressades pels subscriptors de convenis especials.
 • Bases de cotització per les quals s'ha cotitzat en cada un dels períodes de liquidació.
 • Quotes ingressades respecte de cada un dels períodes de liquidació.
 • Recàrrec i/o interessos ingressats respecte de cada un dels períodes de liquidació.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}