Contenido principal

Informe de bases de cotització < Tornar

Mitjançant este servici pot obtindre o consultar l’informe amb les dades relatives a les bases de cotització corresponents als diferents períodes en què ha estat d’alta en els diferents règims que preveu la Seguretat Social.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Treballadors inclosos en el Règim General, Sistemes Especials i en els Règims Especials del Sistema de Seguretat Social.

Què permet fer

 • Visualitzar i consultar de manera immediata l'informe.
 • Baixar-lo en format PDF.
 • Imprimir-lo.

Cal tindre en compte

Si observa alguna incidència en les dades de l'informe, la pot comunicar accedint al servei Rectificació d'informe de bases de cotització.

Contingut de l'informe:

 • Dades identificatives: número de Seguretat Social i document identificatiu (NIF, passaport, NIE) del treballador.
 • Període de liquidació: mes i any de l’exercici a què corresponen les bases.
 • Règim de la Seguretat Social al qual s'atribuïxen les bases:
  • Treballadors inclosos en el Règim General i en els seus Sistemes Especials (Sistema Especial Agrari i sistema Especial d’Empleats de la Llar, entre d’altres), treballadors per compte d’altri del Règim Especial del Mar i dels inclosos en el Règim Especial de la Mineria del Carbó: s’identifica el codi compte de cotització (CCC) i la raó social de l’empresa o les empreses en què hàgeu prestat serveis en cada un dels períodes de liquidació.
  • Treballadors inclosos en el Règim Especial per als treballadors per compte propi o autònoms, autònoms del Règim Especial del Mar i subscriptors de Convenis Especials: s’identifica el Règim de la Seguretat Social o, si escau, el col·lectiu de treballadors al qual s’atribueixen les bases de cotització en cada un dels períodes de liquidació.
  • Articles en espectacles públics i professionals taurins: s’identifica el col·lectiu de treballadors i s’informarà dels imports de bases de cotització una vegada efectuada la regularització anual.
 • Bases de cotització: imports de les bases declarades per les empreses i/o bases de cotització per les quals s’ha hagut de cotitzar pel treballador en els Règims i/o Sistemes Especials, en els supòsits en què el treballador tinga la consideració de subjecte responsable de l’ingrés de quotes durant el període de liquidació corresponent.
  En els règims especials –quota fixa– la informació facilitada a l’informe no pressuposa l’ingrés de les quotes (autònoms i convenis especials).

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

 • Certificat
  electrònic
 • Usuari +
  Contrasenya
  Usuari +
  Contrasenya (Cl@ve
  permanente)
 • Cl@ve
 • Sense
  certificat
 • Via SMS
Complementary Content
${loading}