Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Nacemento e Coidado de Menor < Volver

Cerrar

Por motivos técnicos, o servizo só funciona identificándose con certificado electrónico de persoa física. Estamos a traballar para solucionar a incidencia con certificado electrónico de persoa xurídica. Sentimos os inconvenientes.


Os certificados de empresa do inicio do descanso obrigatorio e/ou voluntario  da prestación de nacemento e coidado de menor, só poden remitirse a partir da data na que se inicia o descanso. Se non se iniciou, non pode ser obxecto de certificación.


Este servizo permite solicitar a prestación por Nacemento e Coidado de Menor, para gozar do período de descanso laboral correspondente por nacemento, adopción, garda con fins de adopción e acollemento permanente ou temporal superior a un ano.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Traballadores que gocen os períodos de descanso por nacemento de fillo, adopción e acollemento, legalmente establecidos, que queiran solicitar  as prestacións por Nacemento e Coidado de Menor.

Que permite realizar

  • Presentar unha solicitude da prestación por Nacemento e Coidado de Menor.
  • Solicitar a prestación en múltiples períodos.
  • Anexar  documentación.

Que necesita para realizalo

  • Incorporar a información que corresponda no seu caso.
  • Anexar os documentos que se indiquen.

Hai que ter en conta

Finalizado o proceso para cubrir, indicaránselle os documentos que debe presentar e terá a posibilidade de achegalos electronicamente.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, conforme o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

O Instituto Nacional da Seguridade Social adoptará a correspondente resolución que se será emitida por medios exclusivamente electrónicos e estará dispoñible no servizo de Notificacións Telemáticas. Para poder acceder e asinar as súas notificacións telemáticas, necesita contar cun Certificado Dixital ou con cl@ve permanente. Na seguinte ligazón encontrará as instrucións para solicitar este certificado, xa sexa como persoa física ou como representante: https://www.cert.fnmt.es/. Para obter o seu usuario cl@ve permanente, poderá encontrar información en: https://clave.gob.es/.  O nivel de rexistro cl@ve para o uso do Rexistro de notificacións é o avanzado.

Pode consultar a situación na que se encontra o trámite da prestación solicitada a través do servizo “As túas Xestións” do portal persoal “A túa Seguridade Social", ao que poderá acceder dende esta Sede electrónica.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}