Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Ingrés Mínim Vital. Sense certificat < Tornar

Cerrar

AVÍS

Pot accedir a la resposta a les preguntes més freqüents sobre aquesta prestació o a informació sobre els aspectes més destacats de la seva regulació legal.

Sobre el COMPLEMENT D’AJUDA PER A LA INFANTESA:

PODEN SOL·LICITAR-HO en l’INSS en imv.seg-social.es les unitats de convivència que incloguin menors d’edat entre els seus membres, compleixin tots els requisits necessaris per a la concessió de l’ingrés mínim vital i els establerts respecte dels límits màxims sobre ingressos computables, patrimoni net i test d’actius.

Si vostè té dret a l’ingrés mínim vital se li reconeixerà el complement juntament amb la prestació, sense que sigui necessari que presenti una sol·licitud independent.

Utilitzi el mateix formulari de sol·licitud si només té dret al complement d’ajuda per a la infantesa.

Té a la seva disposició un Simulador de l’ingrés mínim vital amb el qual podrà comprovar si compleix els requisits per rebre la prestació de l’Ingrés Mínim Vital i conèixer l’import aproximat que podria correspondre-li.

Disposa d’un telèfon d’informació sobre ingrés mínim vital: 900 20 22 22.

Les sol·licituds de la prestació de l’ingrés mínim vital corresponents a persones amb residència al País Basc s’hauran de presentar únicament a través del servei sense certificat digital.


Aquest servei permet sol·licitar la prestació d'Ingrés Mínim Vital, que es configura com el dret a una prestació de naturalesa econòmica dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència que manquin dels recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A persones o unitats de convivència en situació de risc de pobresa i exclusió social. Aquestes unitats de convivència poden ser: Unipersonals, Unitat de convivència sense menors i unitat de convivència amb menors.

Què permet fer

 • Presentar una sol·licitud de la prestació per Ingrés Mínim Vital.
 • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

 • Seguiu els passos que se us indiquen en pantalla i empleneu les dades de la sol·licitud directament al formulari que se us presenta.
 • És necessari que la sol·licitud estigui signada pel sol·licitant i per tots els components de la unitat de convivència que apareixen a la sol·licitud. Per a això, heu d’adjuntar una imatge d’algun document on es mostri la vostra voluntat de sol·licitar la prestació de l’Ingrés Mínim Vital i on aparegui tant la signatura del sol·licitant, com la de cada un dels integrants de la unitat de convivència majors d’edat o menors emancipats que apareixen a la sol·licitud.

  Per a això, podeu escriure de forma manuscrita en un paper, amb lletra clara i llegible, aquest text o similar:

  “Mitjançant l'escrit que acompanyo a la meva sol·licitud de data………..acredito la meva voluntat de sol·licitar l’ingrés mínim vital.

  Signat:

  Signatura manuscrita i sota el nom, cognoms i número DNI/NIE. Ha d’aparèixer la signatura i les dades tant del sol·licitant com de tots els integrants de la unitat de convivència que apareguin a la sol·licitud.
   
 • Annexeu els documents necessaris segons les vostres circumstàncies, els quals podreu trobar a la part final del formulari de sol·licitud que trobareu a la secció Documentació adjunta d’aquest servei.

Cal tenir en compte

Si us plau, llegiu atentament aquesta informació per fer correctament la sol·licitud:

 • És important que al camp província indiqueu la província on tingueu el domicili fiscal.
   
 • La documentació que heu d’aportar està indicada al final del formulari de sol·licitud.
   
 • És important comprovar que el compte corrent en el qual sol·liciteu el pagament correspongui a una entitat financera col·laboradora de la Seguretat Social. Pot consultar-les a aquest enllaç. Localitzeu el segon bloc de 4 dígits en l’IBAN del vostre compte bancari i busqueu-lo a la llista. Si no hi apareix, ens heu d’indicar un codi de compte en alguna entitat financera de la llista.
   
 • Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.
 • És important i necessari que la sol·licitud estigui signada pel sol·licitant i per cada un dels integrants de la unitat de convivència majors d’edat o menors emancipats  que apareixen a la sol·licitud. Si utilitzeu el formulari en pdf i no disposeu d’impressora i escàner, podeu signar a la pantalla tàctil del mòbil o tauleta utilitzant una aplicació que ho permeti. També podeu adjuntar, juntament amb el formulari, una còpia del DNI/NIE i una imatge de l’acreditació de la vostra voluntat de sol·licitar la prestació mitjançant un escrit signat per vós i per tots els integrants de la unitat de convivència, indicant sota la signatura el nom i cognoms de cada un. Per a això, podeu copiar de forma manuscrita en un paper, amb lletra clara i llegible, aquest text o similar:

  “Mitjançant l'escrit que acompanyo a la meva sol·licitud de data………..acredito la meva voluntat de sol·licitar l’ingrés mínim vital.
  Signat: “

  i a continuació el nom, cognoms, signatura manuscrita i número de DNI/NIE del sol·licitant i, si n’hi ha, el nom, cognoms, signatura manuscrita” per a cada membre de la unitat de convivència.
   
 • La mida màxima total de la documentació que podeu adjuntar és de 15 Mb. Si us plau, reduïu la mida i les resolucions del que ens envieu al màxim possible per no tenir problemes en adjuntar la documentació. 

Pròxims passos

 • Rebreu un missatge de confirmació que indica que s’ha enviat correctament la vostra sol·licitud i documentació.
 • Aquest missatge portarà un codi de sol·licitud (CSV) que serà el codi amb què podreu gestionar qualsevol esmena necessària en la vostra sol·licitud utilitzant el mateix servei. No el perdeu.
 • Si us plau, no torneu a utilitzar el servei per enviar una altra vegada la sol·licitud. Qualsevol gestió que hàgiu de fer, feu-la utilitzant el codi de sol·licitud que se us va assignar a la inicial.
 • Si manca informació o documentació, us contactaran per correu electrònic o al mòbil que indiqueu en l’aplicació. Seguiu les indicacions per remetre aquesta documentació a través del mateix servei i utilitzant el CSV assignat a la sol·licitud.

L’INSS enviarà al domicili de l’interessat la resolució de la sol·licitud en el termini màxim desis mesos.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Model normalitzat de representació (PDF, 2387 Kb) 29/03/2022
Complementary Content
${loading}