Contenido principal

Ingrés Mínim Vital < Tornar

Cerrar

AVÍS

Li recordem que les sol·licituds presentades entre el 15 de juny i el 15 de setembre de 2020 tindran efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020, si són aprovades, sempre que els requisits es complisquen en eixa data.
Per això, li recomanem que no presente la sol·licitud fins que dispose de tota la documentació necessària. Això facilitarà la tramitació i permetrà agilitar els nostres temps de resolució.

Ací pot veure un vídeo sobre la informació a la seua disposició sobre l’ingrés mínim vital.


Este servici permet sol·licitar, per Registre electrònic o mitjançant enviament de la sol·licitud, la prestació d’Ingrés Mínim Vital, que es configura com el dret a una prestació de naturalesa econòmica dirigida a previndre el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen a soles o estan integrades en una unitat de convivència que manquen dels recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seues necessitats bàsiques.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A persones o unitats de convivència en situació de risc de pobresa i exclusió social. Estes unitats de convivència poden ser: Unipersonals, Unitat de convivència sense menors i unitat de convivència amb menors.

Què permet fer

 • Presentar una sol·licitud de la prestació per Ingrés Mínim Vital.
 • Annexar documentació.

Què es necessita per a fer-ho

 • Si accedix a la sol·licitud amb certificat electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve:

  Ha d’omplir i adjuntar el formulari de sol·licitud que pot trobar a la secció de Documentació adjunta d’este servici.
   
 • Si hi accedix sense certificat electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve:

  Seguisca els passos que se li indiquen en pantalla i òmpliga les dades de la sol·licitud directament al formulari que se li presenta. Ací pot veure un vídeo explicatiu de l’ús del servici.
   
 • Independentment de la forma en què accedisca a la sol·licitud, és necessari que estiga firmada pel sol·licitant i per tots els components de la unitat de convivència que apareixen en la sol·licitud. Per a això, ha d’adjuntar una imatge d’algun document on es mostre la seua voluntat de sol·licitar la prestació de l’Ingrés Mínim Vital i on aparega tant la firma del sol·licitant, com la de cada un dels integrants de la unitat de convivència majors d’edat o menors emancipats que apareixen en la sol·licitud.

  Per a això, pot escriure de forma manuscrita en un paper, amb lletra clara i llegible, este text o similar:

   “Mitjançant l'escrit que acompanye a la meua sol·licitud de data………..acredite la meua voluntat de sol·licitar l’ingrés mínim vital.

  Firmat:

  Firma manuscrita i davall el nom, cognoms i número DNI/NIE. Ha d’aparéixer la firma i les dades tant del sol·licitant com de tots els integrants de la unitat de convivència que apareguen en la sol·licitud.
   
 • Annexe els documents necessaris segons les seues circumstàncies, els quals podrà trobar a la part final del formulari de sol·licitud que trobarà en la secció Documentació adjunta d’este servici.

Cal tindre en compte

Per favor, llija atentament esta informació per a fer correctament la sol·licitud:

 • Pot fer la sol·licitud identificant-se i firmant mitjançant certificat electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.  Atesa la situació excepcional per COVID19, també pot presentar la sol·licitud sense firmar digitalment.  
   
 • És important que en el camp província indique la província on tinga el domicili fiscal.
   
 • La documentació que ha d’aportar està indicada al final del formulari de sol·licitud.
   
 • És important comprovar que el compte corrent en el qual sol·licita el pagament corresponga a una entitat financera col·laboradora de la Seguretat Social. Pot consultar-les en este enllaç. Localitze el segon bloc de 4 dígits en l’IBAN del seu compte bancari i busque'l en la llista. Si no hi apareix, ens ha d’indicar un codi de compte en alguna entitat financera de la llista.
   
 • Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.  
   
 • És important i necessari que la sol·licitud estiga firmada pel sol·licitant i per cada un dels integrants de la unitat de convivència majors d’edat o menors emancipats  que apareixen en la sol·licitud. Si utilitza el formulari en pdf i no disposa d’impressora i escàner, pot firmar en la pantalla tàctil del mòbil o tauleta utilitzant una aplicació que ho permeta. També pot adjuntar, juntament amb el formulari, una còpia del DNI/NIE i una imatge de l’acreditació de la seua voluntat de sol·licitar la prestació mitjançant un escrit firmat per vosté i per tots els integrants de la unitat de convivència, indicant davall la firma el nom i cognoms de cada un. Per a això, pot copiar de forma manuscrita en un paper, amb lletra clara i llegible, este text o similar:

  “Mitjançant l'escrit que acompanye a la meua sol·licitud de data………..acredite la meua voluntat de sol·licitar l’ingrés mínim vital.
  Firmat: “

  i a continuació el nom, cognoms, firma manuscrita i número de DNI/NIE del sol·licitant i, si n’hi ha, el nom, cognoms, firma manuscrita” per a cada membre de la unitat de convivència.
   
 • Si utilitza el servici sense certificat:
   
  • La mida màxima total de la documentació que pot adjuntar és de 15 Mb. Per favor, reduïsca la mida i les resolucions del que ens envie al màxim possible per a no tindre problemes en adjuntar la documentació.
  • Ací pot veure un vídeo explicatiu de l’ús del servici
    
 • Si utilitza el servici identificant-se amb certificat electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve:
   
  • La mida màxima per a tota la documentació és de 10 Mb. Per favor, reduïsca la mida i les resolucions del que ens envie al màxim possible per a no tindre problemes en adjuntar la documentació.
    
  • Si no pot aportar tota la documentació d’una sola vegada, dividisca la documentació a adjuntar en dos grups que no ocupen més de 10 Mb cada un i faça la sol·licitud en dos vegades. La segona vegada no cal que torne a aportar el formulari omplit, només la documentació indicant  en el camp d’al·legacions que és un segon enviament i aportant el número de registre que li va donar l’aplicació en acabar el primer enviament.
    
  • Si hi accedix amb usuari i contrasenya cl@ve, per a garantir un nivell de seguretat més alt, en el moment de firmar la sol·licitud se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja declarat durant l’acte del registre en Cl@ve.

Pròxims passos

Si ha accedit al servici utilitzant certificat electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve:

 • Una vegada realitzat el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF amb el número de registre electrònic assignat.
 • Este número de registre que se li assigna no és el mateix codi (CSV) que s’obté en el servici sense certificat, per la qual cosa no és possible consultar una sol·licitud en el servici sense certificat amb el número de registre electrònic. En este cas, el sistema li indicarà que la sol·licitud no existix.
 • Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d’error o deficiència de la transmissió, s’haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Si accedix al servici sense certificat:

 • Rebrà un missatge de confirmació que indica que s’ha enviat correctament la seua sol·licitud i documentació.
 • Este missatge portarà un codi de sol·licitud (CSV) que serà el codi amb què podrà gestionar qualsevol esmena necessària en la seua sol·licitud utilitzant el mateix servici. No el perda.
 • Per favor, no torne a utilitzar el servici per a enviar una altra vegada la sol·licitud. Qualsevol gestió que haja de fer, faça-la utilitzant el codi de sol·licitud que se li va assignar a la inicial.
 • Si falta informació o documentació, es posaran en contacte amb vosté per correu electrònic o al mòbil que indique en l’aplicació. Seguisca les indicacions  per a remetre esta documentació a través del mateix servici i utilitzant el CSV assignat en la sol·licitud.

L’INSS enviarà al domicili de l’interessat la resolució de la sol·licitud en el termini màxim de tres mesos.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}