Contenido principal

Targeta Sanitària Europea (TSE) < Tornar

Este servici permet fer la sol·licitud o la renovació de la Targeta Sanitària Europea (TSE). Els accessos amb identificació ("Certificat digital" o "Cl@ve-usuari contrasenya") el dirigiran al portal La teua Seguretat Social per a autenticar-se.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A titulars del dret a l'assistència sanitària i beneficiaris a càrrec seu que complisquen els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Què permet fer

Podrà sol·licitar o renovar la Targeta Sanitària Europea (TSE) per al titular del dret a l’assistència sanitària i per als seus beneficiaris.

A més, si hi accedix amb identificació podrà consultar si està en possessió d’una TSE en vigor. Si hi accedix sense identificació, podrà consultar l’estat d’una sol·licitud o renovació de TSE realitzada prèviament.

Què es necessita per a fer-ho

Si hi accedix amb identificació, se'l dirigirà a La teua Seguretat Social i a l'apartat "Assistència sanitària" haurà de polsar "Demanar targeta sanitària europea" i podrà indicar el domicili on vol rebre la targeta.

Si hi accedix sense identificar-se, ha d'omplir la informació que sol·licita l'aplicació i tindre actualitzat el domicili que figura a la base de dades de la Seguretat Social, ja que ha de coincidir amb el domicili real.

Cal tindre en compte

Estats en què té validesa la TSE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

La TSE no és vàlida quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en eixe cas cal que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeta el formulari corresponent, previ informe favorable del Servici de Salut.

En alguns casos haurà d'assumir una quantitat fixa o un percentatge dels gastos derivats de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual es desplaça. Estos imports no són reintegrables.

Per ampliar esta informació pot consultar l’adreça d’Internet https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es.

La TSE és vàlida des de la data de recepció fins a la data de caducitat indicada. La utilització de la TSE durant el seu període de validesa es troba condicionada al fet que el seu titular continue complint els requisits que van donar lloc a la seua obtenció. En qualsevol altre cas, els gastos que s'originen poden ser reclamats en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb el que preveu l'article 76 del Reglament (CE) 883/04.

Nota informativa per a imprimir

Pròxims passos

La TSE s’enviarà en un termini no superior a 5 dies:

  • Al domicili indicat, si hi ha accedit amb identificació.
  • Al domicili que figure a les bases de dades de la Seguretat Social, si no s'ha identificat.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}