Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Prestació econòmica per tenir cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu (pagament directe) < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació econòmica per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu quan la gestió correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A  treballadors, sigui quin sigui el seu sexe, que hagin de reduir la jornada de treball per dedicar-se a la cura directa, contínua i permanent d'un menor afectat per càncer o una altra malaltia greu i vulguin sol·licitar la prestació econòmica.

Què permet fer

  • Fer la sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar el formulari.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar el/s  model/s  de sol·licitud corresponent/s.
  • Annexar còpia dels documents que es detallen en les instruccions d'aquest.
  • Disposar d'un programari que li permeti emplenar  i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit és aquella a la qual voleu adreçar la sol·licitud.

L’apartat d’Observacions només s’ha d’emplenar si no s’adjunta el model de sol·licitud.

La sessió de connexió està limitada temporalment; per tant, si la sessió caduca mentre empleneu la sol·licitud, l’haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions que tingueu pendents de fer.

Cal aportar la documentació que acrediti que ja no esteu immers en cap causa d’incompatibilitat que fins al moment us impossibilités percebre la prestació.

Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada a través del servei  Com va la meva prestació?

L’INSS enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l’interessat.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}