Contenido principal

Canvi de base de cotització - autònoms < Tornar

A través d'aquest servei podreu sol·licitar l'increment o la modificació de la vostra base de cotització.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Treballadors en situació d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi o autònoms.

Què permet fer

  • Sol·licitar que, mentre estigueu donat d'alta en aquest Règim Especial, la base de cotització s'incrementi automàticament i anualment en el mateix percentatge en què s'augmentin les bases màximes de cotització en aquest Règim.
  • Modificar la base de cotització, en el Règim Especial indicat, únicament i exclusivament per a l'any natural següent a quan s'efectua la petició de canvi.
  • Obtenir un justificant de la sol·licitud feta.

Cal tenir en compte

El termini durant el qual es pot efectuar el canvi de base de cotització a través d'aquest servei és el comprès entre l'1 de gener i el 30 d'abril, amb efectes des de de l'1 de juliol següent, i abans de l'1 de novembre, amb efectes des de l'1 de gener de l'any següent.

Durant el termini indicat, el treballador autònom pot fer tantes sol·licituds com desitgi i és únicament l'última petició realitzada abans de l'1 de novembre la que es té en compte com a base de cotització per a l'any natural següent.

El servei permet modificar la base de cotització en el Règim Especial indicat, per al mateix any en què s'efectua la petició de canvi, quan el treballador autònom hagi tingut durant l'any natural anterior les bases màximes permeses fins al moment.

Podreu triar qualsevol base de cotització de les compreses entre aquella per la qual estàveu cotitzant i el límit màxim que us sigui d'aplicació, fins a l'últim dia del mes següent al de la publicació anual, al Butlletí Oficial de l'Estat, de l'Ordre per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social.

La nova base esdevindrà efectiva des del dia 1 de gener de l'any de la sol·licitud.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}