Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Impugnacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social < Tornar

A través d'este servici pot, per Registre electrònic, baixar electrònicament diferents formularis sobre impugnacions administratives que pot formular contra actes dictats per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Persones físiques o jurídiques que vullguen presentar, en nom seu o en el d'una altra persona física o jurídica, una impugnació contra un acte de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Què permet fer

 • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic sobre alguna de les impugnacions següents:
  • recurs d'alçada,
  • recurs d'alçada contra reclamació de deute,
  • recurs potestatiu de reposició,
  • reclamació prèvia en terceria,
  • atorgament de representació per compareixença.
 • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
 • Annexar documentació.

Què es necessita per a fer-ho

 • Omplir i annexar qualsevol dels formularis esmentats abans.
 • Annexar una còpia compulsada dels documents que es detallen a les instruccions.
 • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

La mida total de la documentació que s'ha d'annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Seguiment de la impugnació:

La Tresoreria General de la Seguretat Social facilitarà un número de referència de l'expedient. Este número anirà consignat en un document que s'enviarà per correu ordinari una vegada formulat el recurs i obert l'expedient per la Unitat de Tràmit.

Per a fer el seguiment del recurs, pot accedir al servici Seguiment d'impugnacions davant de la TGSS.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}