Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Impugnacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social < Tornar

A través d’aquest servei podeu, per Registre electrònic, baixar electrònicament diferents formularis sobre impugnacions administratives que podeu formular contra actes dictats per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Persones físiques o jurídiques que vulguin presentar, en nom seu o en el d’una altra persona física o jurídica, una impugnació contra un acte de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Què permet fer

 • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic sobre alguna de les impugnacions següents:
  • recurs d'alçada,
  • recurs d'alçada contra reclamació de deute,
  • recurs potestatiu de reposició,
  • reclamació prèvia en terceria,
  • atorgament de representació per compareixença.
 • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
 • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

 • Emplenar i annexar qualsevol dels formularis esmentats abans.
 • Annexar una còpia compulsada dels documents que es detallen a les instruccions.
 • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La mida total de la documentació que s’ha d’annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Seguiment de la impugnació:

La Tresoreria General de la Seguretat Social facilitarà un número de referència de l'expedient. Aquest número anirà consignat en un document que s'enviarà per correu ordinari una vegada formulat el recurs i obert l'expedient per la Unitat de Tràmit.

Per fer el seguiment del recurs, podeu accedir al servei Seguiment d'impugnacions davant la TGSS.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}