Contenido principal

Acreditació del Número de la Seguretat Social < Tornar

A través d’aquest servei podreu consultar el vostre Número de Seguretat Social-NUSS o d’Afiliació-NAF, i a més podreu visualitzar, desar o imprimir un informe en el qual se us identifica com a subjecte passiu en les vostres relacions amb la Seguretat Social.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A  persones que tenen ja assignat un NUSS o un NAF.

El NUSS és obligatori per a qualsevol ciutadà que sigui beneficiari de pensions, subsidis o prestacions de la Seguretat Social. També és obligatori amb caràcter previ a la seva afiliació o per a l’alta en qualsevol règim de la Seguretat Social.

El NUSS es transforma en el NAF en el moment en què el ciutadà inicia, per primera vegada, una activitat laboral determinant de la seva inclusió en el Sistema de la Seguretat Social.

Què permet fer

  • Consultar el seu NUSS o el seu NAF. En el cas que no disposi de NUSS o NAF el servei informa de la seva absència.
  • Obtenir un informe en el qual figura el codi CEA (Codi Electrònic d’Autenticitat) amb què pot comprovar la seva autenticitat acudint al servei de Verificació d’integritat de documents de la Seguretat Social.
  • Guardar l’informe en format PDF o imprimir-lo.

Cal tenir en compte

A més de poder consultar el seu NUSS o el seu NAF, l’informe que s’obté inclou el Nom i cognoms, el DNI o NIE, indicant que tant el NUSS o el NAF s’ha d’incorporar a les seves sol·licituds sobre qualsevol tipus de prestació o servei de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les Entitats Gestores o Col·laboradors de la Seguretat  Social o del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Pot consultar el seu NUSS o el seu NAF sense necessitat de tenir un mitjà d’autenticació com el DNI electrònic, un certificat electrònic o el sistema Cl@ve, n’hi ha prou que el número de telèfon mòbil i la data de naixement, que informi a la seva sol·licitud pel accés via SMS, coincideixin amb les dades que disposa la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre vostè.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}