Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Asistencia sanitaria. Consulta do dereito e Alta de beneficiarios < Volver

Este servizo permite consultar, en nome propio, como representante ou apoderado, o dereito á asistencia sanitaria. Tamén permite solicitar a inclusión de beneficiarios/as.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A persoas que queiran comprobar se teñen recoñecido o dereito á asistencia sanitaria pública e a quen sendo titulares do dereito, precisen incluír como beneficiarios seus a outra persoa que non ten recoñecido o dereito á asistencia sanitaria.

Que permite realizar

 • Comprobar se ten recoñecido o dereito á asistencia sanitaria e obter o documento que acredita o dereito.

 • Dar de alta beneficiarios:

  Se o beneficiario é un fillo menor de 3 meses, recoñecerase automaticamente o dereito á asistencia sanitaria e poderá descargar a acreditación do dereito.

  Se o beneficiario non é un fillo menor de 3 meses, xerarase unha solicitude á Dirección provincial correspondente para que realice as validacións necesarias e tramite a inclusión. Poderá descargar o xustificante da solicitude.

Que necesita para realizalo

 • Se accede en nome propio, levaráselle a A túa Seguridade Social e deberá desprazarse cara a abaixo ata a sección de Asistencia Sanitaria.
 • Se accede como representante, debe solicitarlle ao representado que lle comunique o código que recibirá no seu móbil por SMS para confirmar a representación e achegar ao final do servizo o documento normalizado de representación. Unha vez identificado, enviaráselle á sección de A túa Seguridade Social de consulta de beneficiario.
 • Se accede como apoderado, deberá estar inscrito no Rexistro Electrónico de Apoderamentos e levarao a A túa Seguridade Social e debe desprazarse cara a abaixo ata a sección de Asistencia Sanitaria.

Hai que ter en conta

Ao dar de alta un beneficiario:

 • Se se trata dun fillo menor de 3 meses, o recoñecemento do dereito é automático e inmediato. Finalizado o proceso poderá obter a acreditación do dereito do beneficiario.
 • No caso contrario, emitirase unha solicitude para que sexa tramitada na Dirección Provincial da provincia onde o solicitante teña o seu domicilio rexistrado en afiliación. Finalizado o proceso, emitirase un xustificante da solicitude realizada.

Próximos pasos

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.
Por parte do INSS, enviarase ao domicilio do interesado a resolución da solicitude.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Complementary Content
${loading}