Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Certificat de prestacions < Tornar

Aquest servei permet obtenir determinats certificats relacionats amb les prestacions percebudes incloses en el Registre de Prestacions Socials Públiques o, si escau, el certificat de no percebre cap prestació.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A persones que tinguin o no tinguin reconeguda una prestació del sistema de la Seguretat Social o d’una entitat aliena al sistema integrada en el Registre de Prestacions Socials Públiques.

Què permet fer

Podeu obtenir els certificats següents:

  • Certificat resumit de prestacions.
  • Certificat desglossat de prestacions.
  • Certificat de prestacions sense imports.
  • Certificat de retencions per IRPF de l'exercici anterior.
  • Certificat de revaloració de pensions.
  • Certificat de pensions donades de baixa o suspeses.
  • Certificat de no percebre prestacions incloses en el Registre de Prestacions Socials Públiques.
  • Certificat per a beneficiaris de deduccions.

Què es necessita per fer-ho

  • Una vegada identificat, podeu seleccionar el certificat a la columna de la dreta de la pantalla de les vostres pensions.
  • Disposar del programari necessari per baixar/imprimir el certificat (arxiu PDF).

Cal tenir en compte

No cal aportar cap document addicional per tramitar-la.

Pròxims passos

El certificat obtingut consisteix en un arxiu .pdf, del qual es poden obtenir còpies impreses i on figura el codi CEA (Codi Electrònic d'Autenticitat) amb què podeu comprovar-ne l'autenticitat anant al Servei de Verificació d'Integritat Documental.Informació complementària Passarel·la Digital Única Europea
Accés a la plataforma de valoració

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}