Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Sol·licitud Targeta Sanitària Europea (TSE) i Certificat Provisional Substitutori (CPS) (La Teua Seguretat Social) < Tornar

Este servici permet fer de manera gratuïta la sol·licitud o la renovació de la Targeta Sanitària Europea (TSE). També podrà obtindre el Certificat Provisional Substitutori de la Targeta Sanitària Europea (CPS), per al titular del dret a assistència sanitària i els seus beneficiaris.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A titulars del dret a l'assistència sanitària i beneficiaris a càrrec seu que complisquen els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Què permet fer

 • Podrà sol·licitar o renovar la Targeta Sanitària Europea (TSE) per al titular del dret a l’assistència sanitària i per als seus beneficiaris.
 • Consultar si està en possessió d’una TSE en vigor.
 • Obtindre el Certificat Provisional Substitutori de la targeta sanitària europea  (CPS), per al titular del dret a assistència sanitària i els seus beneficiaris.
 • Imprimir el certificat provisional substitutori de la targeta sanitària europea al seu domicili.

Què es necessita per a fer-ho 

 • Si hi accedix com a representant, ha de sol·licitar al representat que li comunique el codi que rebrà al mòbil per SMS per a confirmar la representació i adjuntar, al final del servici, el document normalitzat de representació.
 • Si hi accedix com a apoderat, ha  d’estar inscrit en el Registre Electrònic d’Apoderaments
 • En cas de no obtenció de la TSE o bé per a  altres casos,  podrà obtindre el Certificat Provisional Substitutori de la targeta sanitària europea i per a això  ha d’entrar en sol·licitud de Targeta Sanitària Europea i polsar damunt de: Baixar Certificat Provisional Substitutori i indicar el període de validesa del certificat (màxim 90 dies). Cal disposar del programari necessari per a baixar/imprimir el certificat (arxiu PDF). Tanmateix, si no se li expedix la TSE per este mitjà, tinga en compte que, si el motiu de desplaçament a un altre Estat és cursar estudis en programes  oficials de la Unió Europea o en centres d’ensenyament per a l’obtenció d’un títol públic oficial,  podrà accedir a la TSE aportant documentació acreditativa dels estudis a realitzar. Sol·licite cita prèvia per a informar-se en el telèfon 901 10 65 70 / 91 541 25 30.

Cal tindre en compte

 • Targeta Sanitària Europea:

Estats en què té validesa la TSE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre.

La TSE no és vàlida quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en eixe cas cal que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeta el formulari corresponent, previ informe favorable del Servici de Salut.

Més informació en “Tractament mèdic programat

En alguns casos haurà d'assumir una quantitat fixa o un percentatge dels gastos derivats de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual es desplaça. Estos imports no són reintegrables.

Per ampliar esta informació pot consultar l’adreça d’Internet:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es

La TSE és vàlida des de la data de recepció fins a la data de caducitat indicada. La utilització de la TSE durant el seu període de validesa es troba condicionada al fet que el seu titular continue complint els requisits que van donar lloc a la seua obtenció. En qualsevol altre cas, els gastos que s'originen poden ser reclamats en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb el que preveu l'article 76 del Reglament (CE) 883/04.

Nota informativa per a imprimir

 • Certificat Provisional Substitutori:

Estats on és vàlid el CPS: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre

El CPS és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguen necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal al territori d'un dels Estats indicats, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la duració de l'estada prevista, d'acord amb la legislació del país d'estada, independentment que l'estada siga per turisme, una activitat professional o per estudis.

El CPS no és vàlid quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en eixe cas cal que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeta el formulari corresponent, previ informe favorable del Servici de Salut. Tampoc no és vàlid si trasllada la seua residència al territori d'un altre Estat membre.

 El CPS oferix la mateixa cobertura que la TSE. En alguns casos haurà d'assumir una quantitat fixa o un percentatge dels gastos derivats de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual es desplaça. Estos imports no són reintegrables.

Per a ampliar esta informació pot consultar l’adreça d’Internet https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es.

El CPS és vàlid durant el període que s'indica al document (s'emet per 90 dies com a màxim des de la seua data d'inici) i la seua utilització, durant el període de validesa, es troba condicionada al fet que el titular continue reunint els requisits que van donar lloc a la seua obtenció. Si passa altrament, els gastos que s'originen poden ser reclamats en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb l'article 76 del Reglament (CE) 883/04.

Nota informativa per a imprimir

Pròxims passos

 • La Targeta Sanitària Europea s'enviarà en un termini no superior a 5 dies al domicili que ha indicat.
   
 • El Certificat Provisional Substitutori obtingut consistix en un arxiu .pdf, del qual es poden obtindre còpies impreses i on figura el codi CEA (Codi Electrònic d'Autenticitat) amb què pot comprovar-ne l'autenticitat anant al Servici de Verificació d'Integritat Documental.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}