Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Autocálculo da Base Reguladora < Volver

Servizo dirixido fundamentalmente a profesionais que permite a realización do cálculo da base reguladora da pensión de xubilación mediante a introdución manual das bases de cotización.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A todos os cidadáns.

Que permite realizar

Efectuar un cálculo aproximado da contía da base reguladora da futura pensión de xubilación.

Que necesita para realizalo

Introducir nome e apelidos, data de xubilación e a lei pola cal opta para efectuar o cálculo.

O programa permitirá cubrir as bases individualizadas ou por períodos e poderanse encher as casas con bases máximas, mínimas ou personalizadas, contando cunha opción de “axuda” con explicacións para cubrilas de xeito correcto.

Hai que ter en conta

O Servizo opera exclusivamente cos datos que introduza o usuario, polo que en ningún caso o resultado que se obteña poderá xerar dereitos nin obrigas en materia de Seguridade Social.

De acordo cos datos introducidos, o sistema determinará a base reguladora da pensión de xubilación que se calcula en función das bases de cotización introducidas polo cidadán.

Próximos pasos

Introducidos os datos requiridos e realizados os cálculos, obtense un informe detallado co importe da base reguladora, que ten carácter informativo e non xera dereitos.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Complementary Content
${loading}