Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Morte e supervivencia nacional < Volver

Este servizo permite solicitar as prestacións nacionais de viuvez, orfandade e auxilio por defunción.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A persoas que queiran solicitar unha ou varias prestacións nacionais de morte e supervivencia de viuvez, orfandade ou auxilio por defunción.

Que permite realizar

  • Presentar a solicitude de unha ou varias prestacións nacionais de morte e supervivencia (viuvez, orfandade ou auxilio por defunción).
  • Anexar documentación.

Que necesita para realizalo

  • Incorporar a información solicitada para realizar a solicitude.
  • Anexar os documentos que se indiquen.

Hai que ter en conta

Finalizado o proceso para cubrir, indicaranse os documentos que debe presentar e terá a posibilidade de achegalos electronicamente.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, conforme o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá  realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Por parte do INSS enviarase ao domicilio do interesado a resolución da solicitude.

Pode consultar a situación na que se encontra o trámite da prestación solicitada a través do servizo “As túas Xestións” do portal persoal “A túa Seguridade Social”, ao que poderá acceder dende o mesmo portal ou dende esta Sede electrónica.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}