Contenido principal

Devolución de ingresos indebidos réxime xeral e asimilados < Volver

A través deste servizo poderá solicitar o reintegro total ou parcial das cotas ingresadas por erro nos termos e supostos fixados regulamentariamente no Réxime Xeral e Asimilados.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Empresas incluídas no Réxime Xeral e Asimilados.

Qué permite realizar

  • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico.
  • Descargar e achegar un modelo de solicitude.
  • Anexar a documentación.

Qué necesita para realizalo

  • Cubrir e anexar o modelo de solicitude TC.13/1.
  • Anexar os documentos que se detallan nas instrucións deste.
  • Dispoñer dun soporte lóxico que permita cubrir e gardar a solicitude para posteriormente anexala.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

De forma opcional, poderá anexar tamén a seguinte documentación:

  • Documentación que xustifique o dereito á devolución: sentenzas, nóminas, resolucións administrativas, etc..
  • Documento de apoderamento para actuar en nome dun terceiro. Será necesario achegalo no caso de actuar en nome dun terceiro.

O dereito ao reintegro prescribe aos catro anos a contar dende o día seguinte ao ingreso das cotas.

A documentación anexada non debe superar os 10 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" (zip) integrada polo resgardo da solicitude en formato PDF e a sinatura do servidor que garante que a transacción se produciu correctamente.
Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá  realizar a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.
 

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

Documentación adxunta
Documentación adxunta
nome do documento Data de publicació
Solicitude de Devolución de ingresos indebidos (PDF, 202 Kb) 13/08/2019
Complementary Content
${loading}