Contenido principal

Asistencia sanitaria. Solicitude de recoñecemento do dereito (para titulares) < Volver

Este servizo permite solicitar o recoñecemento do dereito como titular á asistencia sanitaria.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A persoas que necesitan solicitar o recoñecemento á asistencia sanitaria como titulares, e non sexan xa beneficiarios.

Que permite realizar

  • Realizar unha solicitude por Rexistro Electrónico de recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria en representación como titular.
  • Tamén é posible, no mesmo modelo, solicitar o recoñecemento do dereito dos beneficiarios que non o teñen, indicándoos no apartado correspondente
  • Descargar e achegar o modelo de solicitude.
  • Anexar documentación.

Que necesita para realizalo

  • Dispoñer dun soporte lóxico que lle permita cubrir a solicitude e gardala para poder anexala.
  • Cubrir e anexar o modelo de solicitude.
  • Anexar copia dos documentos que se detallan nas súas instrucións.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

A solicitude foi inicialmente deseñada para a súa presentación en soporte papel ante a Dirección Provincial do INSS, polo que encontrará referencias que non corresponden á vía telemática.

Se actúa como representante, deberá achegar o modelo normalizado de representación, que figura no apartado documentación adxunta, ou calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

A provincia de trámite é aquela á que vostede quere dirixir a súa solicitude. As observacións só se cubrirán cando non se anexe un formulario de solicitude.

A sesión de conexión está limitada temporalmente, polo que se esta caduca mentres cubre a solicitude, deberá volver iniciala e terminar as actuacións que teña pendentes.

O tamaño total da documentación que hai que anexar non pode superar os 10 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión deberá  realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Por parte do INSS enviarase ao domicilio do interesado a resolución da solicitude.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}