Contenido principal

Pensión de xubilación (REM) < Volver

Este servizo permite solicitar a pensión de xubilación aos traballadores do Réxime Especial do Mar.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A traballadores do Réxime Especial do Mar.

Qué permite realizar

  • Realizar unha solicitude por Rexistro Electrónico.
  • Descargar e achegar un modelo de solicitude.
  • Anexar documentación.

Qué necesita para realizalo

  • Cubrir e anexar o modelo de solicitude.
  • Anexar copia compulsada dos documentos que se detallan nas instrucións deste.
  • Dispoñer dun soporte lóxico que permita cubrir e gardar a solicitude para posteriormente anexala.

Hai que ter en conta

O tamaño total da documentación que hai que anexar non deberá superar os 5 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" (zip) integrada polo resgardo da solicitude en formato pdf e a sinatura do servidor que garante que a transacción se produciu correctamente.
Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión deberá  realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Resolución da solicitude e notificación ao interesado mediante correo postal con notificación de recibo.
Notificación telemática se está subscrito ao devandito servizo.
SMS informando de que a resolución se produciu.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

Documentación adxunta
Documentación adxunta
nome do documento Data de publicació
Xubilación. Réxime Especial do Mar (PDF, 2054 Kb) 20/08/2018
Complementary Content
${loading}