Contenido principal

Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) (REM) < Volver

Este servizo permite realizar a solicitude ou a renovación da Tarxeta Sanitaria Europea (TSE). Os accesos con identificación (“Certificado dixital” ou “Cl@ve-usuario contrasinal”) dirixiranlle ao portal A túa Seguridade Social para a súa autenticación.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A titulares do dereito á asistencia sanitaria e beneficiarios ao seu cargo que cumpran os requisitos esixidos pola lexislación española e polos Regulamentos Comunitarios de Seguridade Social.

Qué permite realizar

Se accede con identificación, poderá solicitar ou renovar a Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) para o titular do dereito á asistencia sanitaria e para os seus beneficiarios. Ademais, poderá consultar se está en posesión dunha TSE en vigor.

Se accede sen identificación, poderá solicitar ou renovar a Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) só para o titular do dereito á asistencia sanitaria e consultar o estado dunha solicitude ou renovación de TSE.

Qué necesita para realizalo

Se accede con identificación dirixiráselle a "A túa Seguridade Social" e no apartado “Asistencia sanitaria” deberá premer en “Pedir tarxeta sanitaria europea” e poderá indicar o domicilio ao que quere que lle sexa enviada a tarxeta.

Se accede sen identificarse, debe completar a información que a aplicación vai solicitando e ter actualizado o domicilio que figure na base de datos da Seguridade Social, xa que debe coincidir co seu domicilio real. 

Hai que ter en conta

Estados nos que ten validez a TSE: Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romanía, Suecia e Suíza.

A TSE non é válida cando o desprazamento teña a finalidade de recibir tratamento médico, en cuxo caso é necesario que o Instituto Social da Mariña (ISM) emita o formulario correspondente, previo informe favorable do Servizo de Saúde.

Nalgúns casos, deberá asumir unha cantidade fixa ou unha porcentaxe dos gastos derivados da asistencia sanitaria, en igualdade de condicións cos asegurados do Estado ao que se despraza. Estes importes non son reintegrables.

Para ampliar información poderá consultar o enderezo de Internet http://ec.europa.eu/social.

A TSE é válida dende a data da súa recepción ata a data de caducidade indicada nesta. A utilización da TSE durante o seu período de validez encóntrase condicionada a que o seu titular continúe reunindo os requisitos que deron lugar á súa obtención. Noutro caso, os gastos que se orixinen poderían ser reclamados en concepto de prestacións indebidas, de acordo co previsto no artigo 76 do Regulamento (CE) 883/04.

Algúns asegurados non poden obter a TSE a través deste servizo de Internet, como:

  • Os perceptores de prestacións por desemprego e os seus beneficiarios.
  • Os asegurados que teñen recoñecido o dereito a asistencia sanitaria como persoas residentes en España, ou os que esgotaron as prestacións por desemprego.
  • Os beneficiarios de nacionalidade non comunitaria con NIE, e
  • Todos aqueles asegurados que deban presentar documentación para exportar o dereito a asistencia sanitaria.

Nestes casos, deberán comparecer  nas  Direccións Provinciais ou Locais do ISM.

Próximos pasos

A TSE enviarase nun prazo non superior a 10 días:

  • Ao domicilio que indicou, se accedeu con identificación.
  • Ao domicilio que figure nas bases de datos da Seguridade Social, se non se identificou.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

Complementary Content
${loading}