Contenido principal

Baixa en RETA < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar l'extinció de la relació de la Seguretat Social respecte d'un subjecte protegit inclòs en el Règim Especial dels treballadors per compte propi o autònoms.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Persones que estiguin d'alta en el Règim Especial de treballadors per compte propi o autònoms dins del sistema de la Seguretat Social.

Què permet fer

La sol·licitud de baixa en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Cal tenir en compte

Podran sol·licitar la baixa tots els espanyols que resideixin a Espanya i els estrangers que resideixin o es trobin legalment a Espanya, si estan donats d'alta en el sistema de Seguretat Social espanyola en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}