Contenido principal

Canvi de base de cotització-convenis especials < Tornar

A través d’aquest servei, les persones que tinguin subscrit un conveni especial regulat per l’ORDRE del Ministeri de Treball i Seguretat Social de 18 de juliol de 1991 (BOE de 30 de juliol) podran modificar la base de cotització, en els convenis especials, per a l’any natural en què s’efectua la petició de canvi. Aquest servei només està operatiu de gener a març. Queden exclosos d’aquest tràmit els convenis especials regulats per l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es regula el conveni especial en el Sistema de la Seguretat Social.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Persones que tinguin subscrit un conveni especial amb el sistema de la Seguretat Social regulat per l’Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social de 18 de juliol de 1991 (BOE de 30 de juliol).

Què permet fer

  • Fer el canvi de la base de cotització de forma immediata.
  • Obtenir un justificant de la petició feta.

Cal tenir en compte

L'interessat pot triar la base nova fins a l'últim dia del mes natural següent a aquell en què entra en vigor la corresponent disposició modificadora de les bases mínimes de cotització i esdevé efectiva des de la data de vigència de la modificació esmentada.

Aquest servei estarà operatiu únicament entre els mesos de gener a març de l'any natural en què es fa la petició.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}