Contenido principal

Auxilio por defunción (REM) < Volver

Este servizo permite solicitar en nome propio ou en representación doutra persoa, por Rexistro electrónico, a prestación de auxilio por defunción para facer fronte aos gastos do enterro.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Persoas que queiran solicitar en nome propio ou en representación da persoa que soportase os gastos do enterro dun traballador/a ou dun/ha pensionista do Réxime Especial do Mar, a prestación de auxilio por defunción para facer fronte a estes.

Que permite realizar

  • Realizar unha solicitude por Rexistro Electrónico.
  • Descargar e achegar (cuberto) o modelo de solicitude e o modelo normalizado de representación, en caso de formalizar a solicitude en nome doutra persoa.
  • Anexar documentación.

Que necesita para realizalo

  • Cubrir e anexar o modelo de solicitude e, se é o caso, o modelo normalizado de representación.
  • Anexar copia dos documentos que se detallan nas súas instrucións.
  • Dispoñer dun soporte lóxico que permita cubrir e gardar a solicitude para posteriormente anexala.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

A Dirección Provincial do ISM correspondente requiriralle os orixinais dos documentos que sexan necesarios.

Ao enviar a solicitude como apoderado do futuro beneficiario da prestación, deberá acreditar obrigatoriamente a devandita representación achegando o documento de representación aprobado para estes efectos e que pode descargarse no apartado documentación asociada. Non obstante, pode achegar calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

O tamaño total da documentación que hai que anexar non deberá superar os 10 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión deberá  realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Resolución da solicitude e notificación ao interesado mediante correo postal con notificación de recibo.

Pode obter información da evolución da súa solicitude por teléfono ou presencialmente na Dirección Provincial ou Local do Instituto Social da Mariña.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Documentación adxunta
Documentación adxunta
nome do documento Data de publicació
Auxilio por defunción. Réxime Especial do Mar (PDF, 2524 Kb) 06/11/2018
Complementary Content
${loading}