Contenido principal

Prestación en favor de familiares. Regulamentos Comunitarios e Convenios Bilaterais (REM) < Volver

Este servizo permite aos beneficiarios de traballadores do Réxime Especial do Mar solicitar, por Rexistro electrónico, unha pensión a favor de familiares, ao abeiro dos Regulamentos Comunitarios ou dun Convenio Bilateral.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A beneficiarios de  traballadores do Réxime Especial do Mar que queiran solicitar unha prestación en favor de familiares, nos casos en que lle fosen de aplicación os Regulamentos Comunitarios ou un Convenio Bilateral de Seguridade Social.

Que permite realizar

  • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico.
  • Descargar e achegar un modelo de solicitude.
  • Anexar documentación.


Que necesita para realizalo

  • Cubrir e anexar o modelo de solicitude.
  • Anexar copia dos documentos que se detallan nas súas instrucións.
  • Dispoñer dun soporte lóxico que permita cubrir e gardar a solicitude para posteriormente anexala.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

A documentación que debe acompañar a solicitude para o recoñecemento da prestación ten que estar necesariamente compulsada, polo que a Dirección Provincial do ISM correspondente requiriralle os orixinais dos documentos que sexan necesarios.

Se actúa como representante, deberá achegar o modelo normalizado de representación, que figura no apartado documentación adxunta, ou calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

O tamaño total da documentación a anexar non deberá superar os 10 Mb.

É importante sinalar que a sesión de conexión está limitada temporalmente, polo que se esta caduca mentres cubre a solicitude, deberá volver iniciala e rematar as actuacións que teña pendentes.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

O Instituto Social da Mariña enviará ao interesado a resolución da solicitude.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}