Contenido principal

Informe de bases i quotes ingressades < Tornar

A través d'este servici es pot obtindre, imprimir i/o consultar en línia un informe en què es recullen les bases de cotització i les quotes de Seguretat Social ingressades des del 1999 en els Règims i/o Sistemes Especials. Si hi accedix sense certificat digital, se li enviarà l'informe per correu postal.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Treballadors dels Règims Especials i dels Sistemes Especials en què els treballadors tenen la consideració de subjectes responsables de l'ingrés de quotes. En el cas dels empleats de la llar del Sistema Especial, sempre que les quotes figuren ingressades, ja siga per l'ocupador o per l'empleat de la llar.

Què permet fer

 • Visualitzar i consultar de manera immediata l'informe.
 • Baixar-lo en format PDF.
 • Imprimir-lo.

Si hi accedix sense certificat digital, pot sol·licitar l'informe per a la posterior recepció a través de correu ordinari.

Cal tindre en compte

Si hi accedix sense certificat digital, les dades introduïdes al formulari han de coincidir amb les existents a la base de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Si no coincidixen, no s'enviarà l'informe.

Contingut de l'informe:

 • Dades identificatives: número de Seguretat Social i document identificatiu (DNI, passaport, NIE) del treballador.
 • Període de liquidació: mes i any de l’exercici a què corresponen les bases de cotització i les quotes ingressades.
 • Règim de la Seguretat Social a què s'atribuïxen les bases de cotització i les quotes:
  • Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms en què figura inclòs el Sistema Especial per a treballadors autònoms amb activitat agrària.
  • Règim Especial Agrari respecte dels treballadors per compte propi –fins al 31 de desembre de 2007– i respecte dels treballadors per compte d'altri pels períodes d'inactivitat o períodes d'inclusió al cens agrari –fins al 31 de desembre de 2011.
  • Treballadors inclosos al Sistema Especial per als treballadors per compte d'altri agraris del Règim General de la Seguretat Social, a partir de l'1 de gener de 2012, pels períodes d'inactivitat.
  • Règim Especial del Mar respecte dels treballadors per compte propi.
  • Règim Especial d'empleats de la llar, fins al 30 de juny de 2012. A partir de l'1 de gener de 2012, Sistema Especial d'empleats de la llar del Règim General.
  • S'inclouen les bases de cotització i les quotes de qualsevol Règim ingressades pels subscriptors de convenis especials.
 • Bases de cotització per les quals s'ha cotitzat en cada un dels períodes de liquidació.
 • Quotes ingressades respecte de cada un dels períodes de liquidació.
 • Recàrrec i/o interessos ingressats respecte de cada un dels períodes de liquidació.

Pròxims passos

Si hi accedix sense certificat digital:

 • Una vegada omplit el formulari, s'obté un número de referència que servirà per a consultar l'estat de la petició.
 • La informació de l'estat de la petició cursada es rebrà a través d'un correu electrònic.
 • Transcorregudes 24 hores des de la recepció del correu informatiu, es podrà accedir al servici Consulta d'estat de sol·licitud d'informes.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Complementary Content
${loading}