Contenido principal

Trasllat de pensions a una altra província (REM) < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar en nom propi o en representació d’una altra persona, per Registre Electrònic, el trasllat de la pensió a una altra Direcció Provincial de l’Institut Social de la Marina.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A persones que tinguin reconeguda una pensió del Règim Especial del Mar.

Què permet fer

  • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar-hi emplenat el model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar còpia dels documents que es detallen en les instruccions d'aquest.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La Direcció Provincial de l'Institut Social de la Marina corresponent us sol·licitarà els originals dels documents que siguin necessaris.

Per actuar en nom d’un tercer haurà de tenir un apoderament inscrit al Registre Electrònic d’Apoderaments que li permeti realitzar aquest tràmit. Si manca d’apoderament vigent en l’esmentat registre, haurà d’acreditar la representació annexant el model normalitzat de representació que pot descarregar-se per al seu emplenament en l’apartat “documentació adjunta”, o bé adjuntar qualsevol altre document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la mateixa.

La mida total de la documentació que s'ha d'annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Podeu obtenir informació de l'evolució de la sol·licitud a la Direcció Provincial o Local de l'Institut Social de la Marina.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}