Contenido principal

Cursos de Formació professional marítima i sanitària de l’Institut Social de la Marina < Tornar

Este servici permet sol·licitar, per Registre electrònic, l'admissió als cursos inclosos als Plans Anuals de Formació Professional Marítima i Sanitària de l'ISM.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A treballadors del mar i a totes aquelles altres persones que vullguen desenrotllar la seua activitat laboral al sector marítim pesquer.

Què permet fer

  • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per a fer-ho

  • Omplir i annexar el model de sol·licitud.
  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.
  • Per a presentar la sol·licitud es necessitarà el núm. DNI/NIE/PASSAPORT, Núm. Afiliació Seguretat Social, Reconeixement Mèdic, Demanda d’ocupació (si escau).
  • Annexar una còpia compulsada dels documents que es detallen a les instruccions.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

La mida total dels documents a annexar no pot superar els  10 Mb.

Amb la signatura de la sol·licitud d’admissió al curs de formació es declara que són certes les dades consignades, i s’autoritza l’ISM a utilitzar informàticament estes dades a l’efecte de la gestió d’accions formatives i de l’ocupació.

Si s’autoritza amb la signatura, s’accedirà a les dades de verificació d’identitat i residència (art. 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a l’apartat cinquè, punt 3r, de l’Annex de l’Ordre PRE/3949/2006, de 26 de desembre, i de l’apartat cinquè, punt 3r de l’annex de l’Ordre PRE/4008/2006, de 27 de desembre) i a qualsevol altra dada de caràcter personal, laboral o professional que siga necessària per acreditar el compliment dels requisits exigibles per a la resolució de la sol·licitud d’accés a la formació professional marítima i sanitària.

Si s’autoritza, s’utilitzarà el correu electrònic per a determinats tràmits (en concret, comunicacions sobre selecció d’assistents al curs) com a mitjà de comunicació preferent.

Si es produïx algun tipus d’incompliment (Resolució de 5 de juny de 2013, de l’Institut Social de la Marina, per la qual es desplega i s’aplica l’Ordre TAS/167/2008, de 24 de gener, per la qual es regula la formació professional marítima i sanitària de l’Institut Social de la Marina), s’aplicaran els efectes corresponents.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de presentar en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Resolució de la sol·licitud, notificació al beneficiari de la formació, oferta de plaça en alguna de les edicions del tipus de curs sol·licitat, acceptació de la plaça i assistència per part del beneficiari. L’ISM farà la corresponent convocatòria i el beneficiari haurà de ser present a l’inici del curs i complir la normativa vigent en esta matèria.

La direcció provincial de l’ISM competent per resoldre la sol·licitud es correspon amb el seu lloc de residència.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Sol·licitud d'admissió a cursos de l'Institut Social de la Marina (PDF, 623 Kb) 29/12/2015
Complementary Content
${loading}