Contenido principal

Cursos de Formació professional marítima i sanitària de l’Institut Social de la Marina < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, l’admissió als cursos inclosos als Plans Anuals de Formació Professional Marítima i Sanitària de l’ISM.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A treballadors del mar i a totes aquelles altres persones que vulguin desenvolupar la seva activitat laboral al sector marítim pesquer.

Què permet fer

  • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.
  • Per presentar la sol·licitud es necessitarà el núm. DNI/NIE/PASSAPORT, Núm. Afiliació Seguretat Social, Reconeixement Mèdic, Demanda d’ocupació (si escau).
  • Annexar una còpia compulsada dels documents que es detallen a les instruccions.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La mida total dels documents a annexar no pot superar els  10 Mb.

Amb la signatura de la sol·licitud d’admissió al curs de formació es declara que són certes les dades que s’hi consignen, i s’autoritza l’ISM a utilitzar informàticament aquestes dades a l’efecte de la gestió d’accions formatives i de l’ocupació.

Si s’autoritza amb la signatura, s’accedirà a les dades de verificació d’identitat i residència (art. 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a l’apartat cinquè, punt 3r, de l’Annex de l’Ordre PRE/3949/2006, de 26 de desembre, i de l’apartat cinquè, punt 3r de l’annex de l’Ordre PRE/4008/2006, de 27 de desembre) i a qualsevol altra dada de caràcter personal, laboral o professional que sigui necessària per acreditar el compliment dels requisits exigibles per a la resolució de la sol·licitud d’accés a la formació professional marítima i sanitària.

Si s’autoritza, s’utilitzarà el correu electrònic per a determinats tràmits (en concret, comunicacions sobre selecció d’assistents al curs) com a mitjà de comunicació preferent.

Si es produeix algun tipus d’incompliment (Resolució de 5 de juny de 2013, de l’Institut Social de la Marina, per la qual es desplega i s’aplica l’Ordre TAS/167/2008, de 24 de gener, per la qual es regula la formació professional marítima i sanitària de l’Institut Social de la Marina), s’aplicaran els efectes corresponents.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Resolució de la sol·licitud, notificació al beneficiari de la formació, oferta de plaça en alguna de les edicions del tipus de curs sol·licitat, acceptació de la plaça i assistència per part del beneficiari. L’ISM farà la corresponent convocatòria i el beneficiari haurà de ser present a l’inici del curs i complir la normativa vigent en aquesta matèria.

La direcció provincial de l’ISM competent per resoldre la sol·licitud es correspon amb el seu lloc de residència.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Sol·licitud d'admissió a cursos de l'Institut Social de la Marina (PDF, 623 Kb) 29/12/2015
Complementary Content
${loading}