Contenido principal

Revisió de l’última revaloració i paga única (REM) < Tornar

Este servici permet sol·licitar, per Registre Electrònic, la revisió de l’ultima revaloració i paga única d’una pensió, en nom seu o en representació d’una altra persona.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A persones que tinguen reconeguda una pensió del

Què permet fer

  • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar-hi omplit el model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per a fer-ho

  • Omplir i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar una còpia dels documents que es detallen en les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La Direcció Provincial de l'Institut Social de la Marina corresponent li sol·licitarà els originals dels documents que calguen.

Per a actuar en nom d’un tercer haurà de tindre un apoderament inscrit en el Registre Electrònic d’Apoderaments que li permeta realitzar este tràmit. Si li falta un apoderament vigent en l’esmentat registre, haurà d’acreditar la representació annexant el model normalitzat de representació que pot descarregar-se per al seu ompliment en l’apartat “documentació adjunta”, o bé adjuntar qualsevol altre document vàlid en dret que en deixe constància fidedigna.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de presentar en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Resolució de la sol·licitud i notificació d'esta a l’interessat i, si escau, al seu representant.

SMS per a informar que la resolució s’ha produït.

Pot obtindre informació de l'evolució de la sol·licitud en la Direcció Provincial o Local de l'Institut Social de la Marina.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}