Contenido principal

Pensió d’orfandat (REM) < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la pensió nacional de orfandat del Règim Especial del Mar, en nom propi o en representació d’una altra persona.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Persones que vulguin sol·licitar en nom propi o en representació d’una altra persona una pensió d’orfandat com a conseqüència de la mort d’un treballador/a o d’un/a pensionista del Règim Especial del Mar.

Què permet fer

  • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar (emplenat) el model de sol·licitud i el model normalitzat de representació, en cas de formalitzar la sol·licitud en nom d’una altra persona.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud i, si escau, el model normalitzat de representació.
  • Annexar còpia dels documents que es detallen en les instruccions d'aquest.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La Direcció Provincial de l’ISM corresponent us requerirà els originals dels documents que siguin necessaris.

Quan envieu la sol·licitud com a apoderat del futur titular de la prestació, haureu d’acreditar obligatòriament aquesta representació adjuntant el document de representació aprovat a aquest efecte, el qual es pot baixar des de l’apartat de documentació adjunta.  No obstant això, podeu adjuntar qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Resolució de la sol·licitud i notificació a l'interessat mitjançant correu postal amb justificant de recepció.
SMS per informar que la resolució s’ha produït.

Podeu obtenir informació de l'evolució de la sol·licitud per telèfon o presencialment a la Direcció Provincial o Local de l'Institut Social de la Marina.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Viduïtat, Orfandat i a Favor de familiars. REM (PDF, 4080 Kb) 20/08/2018
Complementary Content
${loading}