Contenido principal

Expedició de duplicat de diploma acreditatiu de la formació marítima i sanitària feta a l'Institut Social de la Marina < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, un duplicat del diploma acreditatiu del curs de formació professional marítima o sanitària fet a l’Institut Social de la Marina per pèrdua, deteriorament o qualsevol altra causa.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Als beneficiaris de la formació professional marítima i sanitària.

Què permet fer

  • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud.
  • Cal aportar, juntament amb la sol·licitud, l’original o una fotocòpia degudament compulsada del document d’identificació personal, sempre  que no s’hagi autoritzat l’accés a les dades de verificació d’identitat i sempre que el duplicat se sol·liciti per canvi de dades d’identificador o altres dades personals.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

Per presentar la sol·licitud es necessitarà el núm. DNI/NIE/PASSAPORT, Núm. Afiliació Seguretat Social.

La mida total dels documents a annexar no pot superar els  10 Mb.

Les dades personals que s’indiquin al document passaran a formar part d’un Fitxer informatitzat autoritzat per l’Ordre TAS/762/2008, de 6 de març, per la qual es creen i suprimeixen fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (B.O.E. núm. 69 de 20/03/2008), la titularitat dels quals correspon a l’Institut Social de la Marina. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, podreu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció de l’ISM, Génova, 20, 4a planta. 28004 Madrid.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'interessat rebrà un duplicat del diploma al domicili que hagi indicat a la sol·licitud.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}