Contenido principal

Revisió de les farmacioles a bord (REM) < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la revisió de les farmacioles reglamentàries a bord dels vaixells abanderats i/o registrats a Espanya.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Als empresaris de vaixells abanderats i/o registrats a Espanya segons el que disposa el Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer , pel qual s’estableixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l’assistència mèdica dels treballadors del mar (B.O.E. 24.02.1999)

Què permet fer

 • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic per a la revisió anual preceptiva de les farmacioles reglamentàries a bord dels vaixells abanderats i/o registrats a Espanya.
 • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
 • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

 • Emplenar i annexar el model de sol·licitud.
 • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.
 • Annexar la documentació següent:
  • Document de control del contingut de cada una de les farmacioles de què se sol·licita la revisió, degudament emplenat.
  • La resta de la documentació necessària (certificat de formació sanitària específica corresponent, actualitzada, del responsable sanitari a bord, així com certificat de revisió dels bots de salvament del vaixell) es presentarà davant el responsable sanitari de la revisió de la farmaciola en el moment de la revisió

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La mida total dels documents a annexar no pot superar els  10 Mb.

La revisió de les farmacioles s’efectuarà per part del personal sanitari de l’ISM i sempre en presència de l’Armador, Consignatari o Capità/Patró del vaixell sol·licitant i del responsable sanitari a bord. Si per causes justificades no hi pot ser present el responsable sanitari a bord, s'haurà d'efectuar la revisió de la farmaciola en presència del Capità/Patró del vaixell.

En les revisions de les farmacioles tipus A i B, fetes a bord de les embarcacions, hauran de complir les condicions de seguretat necessàries per garantir un accés sense riscos al personal encarregat de la revisió. En cas contrari, no es farà la revisió.

Quan l'interessat no pugui anar a la cita de revisió programada, ho haurà de posar en coneixement del Centre de Sanitat Marítima corresponent amb la deguda antelació (almenys 24 hores)

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

 • Revisió de la farmaciola de bord
 • Emissió del certificat corresponent 
 • Lliurament en mà a l'interessat

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}