Contenido principal

Pensió de jubilació. Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals (REM) < Tornar

Aquest servei permet als treballadors del Règim Especial del Mar sol·licitar, per Registre electrònic, una pensió de jubilació a l’empara dels Reglaments Comunitaris o d’un Conveni Bilateral.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A persones del Règim Especial del Mar que vulguin sol·licitar pensió de jubilació de Reglaments Comunitaris o d'un Conveni Bilateral de Seguretat Social.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar còpia dels documents que es detallen en les instruccions d'aquest.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud per al reconeixement de la prestació ha d’estar necessàriament compulsada, per la qual cosa la Direcció Provincial de l’ISM corresponent us sol·licitarà els originals dels documents que siguin necessaris.

La mida total de la documentació que s’ha d’annexar no pot superar els 10 Mb.

Cal assenyalar que la sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentre empleneu la sol·licitud, l'haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions pendents.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'Institut Social de la Marina enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l'interessat.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}