Contenido principal

Prestació per incapacitat temporal (Pagament directe) < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació d’incapacitat temporal, en pagament directe per part de l’INSS.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A treballadors, en situació d'incapacitat temporal.

Què permet fer

  • Fer una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar  i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar còpia dels documents que es detallen en les instruccions d'aquest.
  • Disposar d'un programari que us permeti emplenar i desar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit és aquella on tingui la residència el treballador.

L'apartat d'Observacions només s'ha d'emplenar si no s'adjunta el model de sol·licitud.

La sessió de connexió està limitada temporalment; per tant, si la sessió caduca mentre empleneu la sol·licitud, l’haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions que tingueu pendents de fer.

Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L’INSS enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l’interessat.

Consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada a través del servei Com va la meva prestació?

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Sol·licitud d’incapacitat temporal (PDF, 1725 Kb) 07/10/2020
Sol·licitud d'abonament de la incapacitat temporal per a processos de més de 365 dies (PDF, 2266 Kb) 14/10/2020
Certificado de empresa para la solicitud de incapacidad temporal (PDF, 548 Kb) 16/07/2020
Certificat d'empresa Sistema especial per a treballadors agraris per compte d'altri del RG (PDF, 1596 Kb) 31/08/2020
Certificat de l'ocupador per a sol·licituds de treballadors del Sistema especial d'empleats de la llar (PDF, 2462 Kb) 16/07/2020
Certificat d'empresa per a jubilats parcials (PDF, 411 Kb) 28/09/2020
Certificado empresa de situación laboral trabajador, para supuestos art.170.2 de la Ley General de la Seguridad Social (PDF, 1541 Kb) 19/02/2020
Declaració de la situació de l'activitat - Compte propi o autònoms (PDF, 619 Kb) 25/08/2020
IRPF Comunicació de dades (PDF, 1295 Kb) 10/01/2018
Declaració personal de fills a càrrec del sol licitant de la prestació d'incapacitat temporal (PDF, 1988 Kb) 03/09/2020
Manifestació de disconformitat amb l'alta mèdica emesa per l'INSS (PDF, 1870 Kb) 15/09/2020
Sol·licitud de revisió de l'alta mèdica per contingències professionals, emesa per la mútua o empresa col·laboradora. (PDF, 3458 Kb) 15/09/2020
Sol·licitud reintegrament prestació d’IT abonada en pagament delegat, no deduïda en butlletins de cotització (PDF, 587 Kb) 29/12/2015
Sol·licitud determinació de la contingència d'IT (PDF, 2247 Kb) 31/08/2020
Model normalitzat de representació (PDF, 1452 Kb) 17/06/2020
Complementary Content
${loading}