Contenido principal

Informe de bases e cotas ingresadas < Volver

A través deste servizo pode obter, imprimir e/ou consultar en liña un informe no que se recollen as bases de cotización e as cotas de Seguridade Social ingresadas dende 1999 nos Réximes e/ou Sistemas Especiais. Se accede sen certificado dixital o informe seralle remitido por correo postal.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Traballadores dos Réximes Especiais e dos Sistemas Especiais nos que os traballadores teñen a consideración de suxeitos responsables do ingreso de cotas. No caso dos empregados de fogar do Sistema Especial, sempre que as cotas figuren ingresadas, xa sexa polo empregador ou polo propio empregado de fogar.

Que permite realizar

 • Visualizar e consultar de forma inmediata o informe.
 • Descargalo en formato PDF.
 • Imprimilo.

Se accede sen certificado dixital, pode solicitar o informe para a súa posterior recepción a través de correo ordinario.

Hai que ter en conta

Se accede sen certificado dixital todos os datos introducidos no formulario deben coincidir cos existentes sobre a base de datos da Tesouraría Xeral da Seguridade Social. Se non son coincidentes, enviarase o informe.

Contido do informe:

 • Datos identificativos: número de Seguridade Social e documento identificativo (DNII, pasaporte, NIE) do traballador.
 • Período de liquidación: mes e ano do exercicio ao que corresponden as bases de cotización e cotas ingresadas.
 • Réxime da Seguridade Social ao que se atribúen as bases de cotización e cotas:
  • Réxime Especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos, no que figura incluído o Sistema Especial para traballadores autónomos con actividade agraria.
  • Réxime Especial Agrario respecto dos traballadores por conta propia -ata 31 de decembro de 2007- e respecto dos traballadores por conta allea polos períodos de inactividade ou períodos de inclusión no censo agrario -ata 31 de decembro de 2011-.
  • Traballadores incluídos no Sistema Especial para os traballadores por conta allea agrarios do Réxime Xeral da Seguridade Social, a partir do 1 de xaneiro de 2012, polos períodos de inactividade.
  • Réxime Especial do Mar respecto dos traballadores por conta propia.
  • Réxime Especial de empregados de fogar, ata o 30 de xuño de 2012. A partir do 1 de xaneiro de 2012 Sistema Especial de empregados de fogar do Réxime Xeral.
  • Inclúense as bases de cotización e cotas de calquera Réxime ingresadas polos subscritores de convenios especiais.
 • Bases de cotización polas que se cotizou en cada un dos períodos de liquidación.
 • Cotas ingresadas respecto de cada un dos períodos de liquidación.
 • Recarga e/ou xuros, se é o caso, ingresados respecto de cada un dos períodos de liquidación.

Próximos pasos

Se accede sen certificado dixital:

 • Unha vez cuberto o formulario, obtense un número de referencia que servirá para consultar o estado da petición.
 • A información do estado da petición cursada recibirase a través dun correo electrónico.
 • Transcorridas 24 horas da recepción do correo informativo, poderase acceder ao servizo Consulta de estado de solicitude de informes.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Complementary Content
${loading}