Contenido principal

Prestació d'incapacitat permanent < Tornar

A través d'aquest servei pot sol·licitar electrònicament la pensió d'incapacitat permanent.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A tots els ciutadans.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar la documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar còpia dels documents que es detallen en les instruccions d'aquest.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

El total de la documentació que es vol annexar no haurà de superar els 10 Mb.

La sol·licitud ha estat dissenyada inicialment per a la seva presentació en suport paper davant de la Direcció Provincial de l'INSS, per la qual cosa trobarà referències que no corresponen a la via telemàtica.

Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

La província de tràmit és aquella a la qual vostè vol dirigir la sol·licitud. Les observacions només s'emplenaran quan no s'annexi un formulari de sol·licitud.

Cal assenyalar que la sessió de connexió està limitada temporalment i, per tant, si caduca mentre empleneu la sol·licitud, l'haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions pendents.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit rebrà un "justificant de recepció" (zip) integrat pel resguard de la sol·licitud en format PDF i la signatura del servidor que garanteix que la transacció s'ha produït correctament.

Si no rep el missatge de confirmació o, si s'escau, rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per part de l'INSS s'enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l'interessat.

Consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada a través del servei Com va la meva prestació?

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}