Contenido principal

Maternidade e paternidade (como representante) < Volver

Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, os subsidios de maternidade e/ou paternidade en representación doutra persoa, para gozar do período de descanso laboral correspondente, por nacemento, adopción, garda con fins de adopción e acollemento permanente ou temporal superior a un ano.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Ás persoas que queiran solicitar as prestacións por maternidade e/ou paternidade en representación doutra persoa.

Qué permite realizar

 • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico das prestacións de maternidade e/ou paternidade, así como o período de descanso cedido pola nai biolóxica ao outro proxenitor, en representación doutra persoa.
 • Anexar documentación.

Qué necesita para realizalo

 • Incorporar ao formulario a maior cantidade de información de que dispoña para realizar a devandita solicitude.
 • Anexar os documentos que se indiquen.

Hai que ter en conta

O tamaño total da documentación que hai que anexar non pode superar os 4 Mb

Finalizado o proceso de enchido, indicaránselle os documentos que debe presentar e terá a posibilidade de achegalos electronicamente.

Se envía a solicitude como representante do futuro titular da prestación, deberá acreditar obrigatoriamente a devandita representación achegando o documento de representación aprobado para estes efectos e que pode descargarse no apartado documentación asociada. Non obstante, pode achegar calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" (zip) integrado polo resgardo da solicitude en formato PDF e a sinatura do servidor que garante que a transacción se produciu correctamente.
Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Por parte do Instituto Nacional da Seguridade Social enviarase ao domicilio do interesado a resolución da solicitude.

Consultar a situación na que se encontra o trámite da prestación solicitada a través do servizo Como vai a miña prestación?.

 

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

 • Certificado
  dixital
 • Usuario +
  Contrasinal
  Usuario +
  Contrasinal (Cl@ve
  permanente)
 • Cl@ve
 • Sen
  certificado
 • Vía SMS
Complementary Content
${loading}