Contenido principal

Comunicación de datos para os efectos de IRPF < Volver

A través deste servizo pode realizar, por Rexistro electrónico, a comunicación de datos para os efectos do IRPF.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A persoas que teñan recoñecida unha pensión da Seguridade Social.

Que permite realizar

Comunicar por Rexistro Electrónico datos de convivintes e outra información que poida incidir no IRPF aplicable á prestación correspondente.

Que necesita para realizalo

Incorporar no formulario de acceso ao servizo a maior cantidade posible de información de que se dispoña.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

Cubrir os datos que se soliciten no formulario conforme as indicacións que aparecen neste.

Se actúa como representante, deberá achegar o modelo normalizado de representación, que figura no apartado documentación adxunta, ou calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión deberá  realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Por parte do Instituto Nacional da Seguridade Social enviarase ao domicilio do interesado a resolución da solicitude.Información complementaria Pasarela Dixital Única Europea

Acceso á plataforma de valoración

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Documentación adxunta
Documentación adxunta
nome do documento Data de publicació
Modelo normalizado de representación (PDF, 1637 Kb) 12/05/2021
Complementary Content
${loading}