Contenido principal

Presentació d’informes mèdics < Tornar

Aquest servei permet presentar per registre electrònic, en nom propi o per representació d’una altra persona, informes mèdics actualitzats, adreçats a les Unitats Mèdiques de l’Institut Nacional de Seguretat Social, en relació amb les prestacions del sistema de Seguretat Social.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Als qui, en nom propi o en representació d’una altra persona, vulguin presentar per registre electrònic informes mèdics actualitzats adreçats a les Unitats Mèdiques de l’Institut Nacional de Seguretat Social per a la valoració de la prestació sol·licitada.

A Catalunya, cal enviar la documentació al Servei Català de la Salut (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques), que és l’òrgan competent a la Comunitat Autònoma.

Què permet fer

  • Annexar informes mèdics actualitzats adreçats a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Què es necessita per fer-ho

  • Annexar els informes mèdics que vulgueu enviar.
  • Ressenyar a l’apartat “OBSERVACIONS” la prestació per a la qual aporteu els informes.
  • Tenir un expedient actiu de la prestació que s’hagi indicat a “OBSERVACIONS” a la província de l’INSS a la qual dirigiu els informes.
  • Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un nivell de seguretat més alt en aquest servei, se us enviarà un codi per SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l’acte de registre, el qual haureu d’introduir per poder signar la presentació en el registre electrònic.

La província de tràmit indica la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a la qual voleu adreçar la documentació.

A Catalunya, cal enviar la documentació al Servei Català de la Salut (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques), que és l’òrgan competent a la Comunitat Autònoma. 

La sessió de connexió està limitada temporalment; per tant, si la sessió caduca mentre empleneu la sol·licitud, l’haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions que tingueu pendents de fer.

La mida total de la documentació que s’ha d’annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Model normalitzat de representació (PDF, 1452 Kb) 17/06/2020
Complementary Content
${loading}