Contenido principal

Informe de estar ao corrente nas obrigas da Seguridade Social < Volver

A través deste servizo pode consultar en liña, obter e/ou imprimir un informe sobre a existencia ou inexistencia de débedas coa Seguridade Social. Se accede sen certificado dixital o informe seralle remitido por correo postal.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Persoas con número de afiliación á Seguridade Social (NAF), calquera que sexa o Réxime ao que pertenzan.

Que permite realizar

  • Visualizar e consultar de forma inmediata o informe.
    • Se se reflicte unha débeda coa Seguridade Social, obtense un segundo informe cos documento de débeda, períodos e importes polos que se emitiu.
  • Descargalo en formato PDF.
  • Imprimilo.

Se accede sen certificado dixital:

  • Solicitar o informe para a súa posterior recepción a través de correo ordinario.
  • O informe reflicte se hai ou non débeda contraída coa Seguridade Social e, en caso de manter débeda, mostra o número de documento de débeda e o período e importe polo que foi emitida.

Hai que ter en conta

Os datos introducidos no formulario deben coincidir cos existentes na base de datos da Tesouraría da Seguridade Social. Se non son coincidentes, enviarase o informe.

Próximos pasos

Unha vez cuberto o formulario, obtense un número de referencia que servirá para consultar o estado da petición.

A información do estado da petición cursada recibirase a través dun correo electrónico.

Transcorridas 24 horas da recepción do correo informativo, poderase acceder ao servizo Consulta de estado de solicitude de informes.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}