Contenido principal

Presentació d'altres escrits, sol•licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Seguretat Social) < Tornar

Este servici permet presentar per registre electrònic, en nom propi o en representació d'una altra persona, escrits, sol•licituds o comunicacions dirigits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la presentació dels quals no es preveja en un servici específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Als qui, en nom propi o en representació d'una altra persona, vullguen presentar per registre electrònic escrits, sol•licituds o comunicacions dirigits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la presentació dels quals no es preveja en un servici específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Què permet fer

  • Annexar documentació dirigida a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Què es necessita per a fer-ho

  • Annexar la documentació que es vullga enviar.
  • Si actua com a representant, haurà d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la representació.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit indica la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a la qual vol dirigir la documentació.

La sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentres ompli la sol•licitud haurà de tornar a iniciar-la i acabar les actuacions que tinga pendents.

La mida total de la documentació que s'ha d'annexar no pot superar els 5 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un "justificant de recepció" (zip) integrat pel resguard de l'enviament en format PDF i la firma del servidor que garantix que la transacció s'ha produït correctament.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés al servici

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Model normalitzat de representació (PDF, 1441 Kb) 03/08/2018
Complementary Content
${loading}