Contenido principal

Solicitude de modificación INSS-Mutua. Solicitude de modificación para o ano próximo de Mutua colaboradora e da cobertura de continxencias RETA. < Volver

Cerrar

Actualizouse o servizo de Solicitude de modificación para o ano próximo de Mutua colaboradora e da cobertura de continxencias RETA que, ata o día 21 de setembro de 2020, tamén permitirá solicitar o cambio de INSS a Mutua, segundo establece a disposición adicional décima do Real Decreto-Lei 15/2020 do 21 de abril.


Este servizo permite solicitar o cambio de Mutua e a modificación dos datos de cobertura da Incapacidade Temporal, Accidente de Traballo/Enfermidade Profesional e Cesamento de Actividade para o ano próximo. Así mesmo, permitirá efectuar a opción por unha Mutua colaboradora naqueles casos en que o traballador autónomo aínda tivese cubertas as continxencias comúns e profesionais co Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Afiliados e empresarios que teñan códigos de conta de cotización ou número de afiliación inscritos no ámbito da Seguridade Social.

  • Afiliados: poden acceder a través do servizo Cl@ve (usuario e contrasinal) ou con certificado dixital.
  • Empresarios individuais: poden acceder a través do servizo Cl@ve (usuario e contrasinal) ou con certificado dixital.
  • Empresas: poden acceder con certificado dixital.

Que permite realizar

Modificar os datos de cobertura para o ano próximo (Incapacidade Temporal, Accidente de Traballo/Enfermidade Profesional e Cesamento de Actividade, así como solicitar o cambio de Mutua colaboradora.

Aqueles traballadores do RETA que non exercesen previamente a opción por unha Mutua colaboradora e mantivesen as súas coberturas co Instituto Nacional da Seguridade Social, poderán solicitar a opción por unha Mutua, de acordo co establecido pola Disposición Adicional décima do Real Decreto-Lei 15/2020, do 21 de abril. Este cambio producirá efectos dende o día 01-11-2020.

Que necesita para realizalo

Encontrarse en situación de alta.

Hai que ter en conta

No caso de solicitar unha variación a unha Mutua de Cobertura para o vindeiro ano, e no momento da anotación figure con outra Mutua distinta do INSS, ISM, será necesario cumprir coa normativa vixente e denunciar, se é o caso, o documento de adhesión coa Mutua actual coa que teña concertada as coberturas. Se non o fixese a Mutua actual podería rexeitar o cambio solicitado.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}